Uudised

Uue CEN-i tehnilise komitee asutamisettepanek - Climate Change 25.09.2020
Itaalia standardimisorganisatsioon (UNI) on teinud ettepaneku uue CEN tehnilise komitee „Climate Change“ (Kliimamuutused) asutamiseks.
Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine number 16.09.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.09.2020).
Suitsutõrje standard EVS 919 on uuenenud 16.09.2020
Algupärane standard EVS 919:2020 on nüüd avaldatud ja on kõigile kättesaadav meie e-poest.
Eesti Standardikeskus hakkab pakkuma akrediteerimisteenust 04.09.2020
Eesti Standardikeskus hakkab 2021. aasta 1. jaanuarist pakkuma akrediteerimisteenust, võttes Eesti akrediteerimisasutusena tegutsemise üle SA Eesti Akrediteerimiskeskuselt.
Asutatud uus ISO tehniline komitee ISO/TC 334 "Child care articles" 03.09.2020
Rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni ISO poolt on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 334 "Child care articles" (Lapsehooldustooted). Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.
Kaughasartmängude aruandlust käsitlev standardikavand arvamusküsitlusel 02.09.2020
CEN-is on arvamusküstilusel prEN 17531 „Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States”.
Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene number 01.09.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.09.2020).
Uue ISO komitee asutamisettepanek - Laboratory Design 19.08.2020
ISO on teinud ettepaneku asutada uus komitee - Laboratory Design
Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine number 18.08.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.08.2020).
Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - „Etalonmaterjalid“ 07.08.2020
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek muuta komitee ISO/REMCO (Committee on reference materials) tehniliseks komiteeks „Etalonmaterjalid“.