Uudised

Asutatud uus tehniline komitee - CEN/TC 467 "Climate Change" 04.01.2021
Euroopa standardimisorganisatsiooni (CEN) poolt on loodud tehniline komitee CEN/TC 467 „Climate Change“ (Kliimamuutused), mille sekretariaati haldab Itaalia standardimisorganisatsioon (UNI).
Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine number 16.12.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.12.2020).
Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene number 02.12.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.12.2020).
Tegevuse lõpetab EVS/PK 72 30.11.2020
Eesmärkide täitmise tõttu lõpetab tegevuse EVS/PK 72 "Puittaimed haljastuses".
Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number 17.11.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (16.11.2020).
Ehitusaegse puude kaitse standard EVS 939-3:2020 on ilmunud 16.11.2020
Uus standard aitab langetada kaalutletud otsuseid ja lahendada probleeme, mis on tekkinud olemasolevate puude läheduses toimuva ehitustegevusega.
Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - Ecological restoration 06.11.2020
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Ecological restoration" (Ökoloogiline taastamine).
Asutatud uus tehniline komitee - CEN/TC 466 "Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear" 05.11.2020
Euroopa standardimisorganisatsiooni (CEN) poolt on loodud uus tehniline komitee CEN/TC 466 „Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear“ (Säästev kalandus, vesiviljelus ja püügivahendid).
Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene number 03.11.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (02.11.2020).
Laieneb EVS/TK 05 "Tuletõrje- ja päästevahendid" käsitlusala 30.10.2020
EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ hakkab peegeldama CEN–i tehnilise komitee CEN/TC 401 „Reduces Ignition Propencity Cigarettes“ tegevust.