Uudised

Parimad tavad ja soovitused küberturvalisuse riskide maandamiseks 07.03.2022
Uuenenud standard ISO/IEC 27002 toetab infoturbe juhtimissüsteemi (ISMS) juurutamist ja hooldamist ning võimaldab IT-riske tõhusalt juhtida.
Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene number 02.03.2022
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.03.2022).
Registreeritud uus tehniline komitee EVS/TK 79 “Liftid, eskalaatorid ja liikurteed” 28.02.2022
Komitee käsitlusalasse kuulub liftide (kaasa arvatud eskalaatorite, liikurteede) valdkonna standardimises osalemine.
Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine number 16.02.2022
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.02.2022).
Uue CEN-i tehnilise komitee asutamisettepanek - Meditsiinilise kuvamise kvaliteedi määramine 14.02.2022
Euroopa standardimisorganisatsioonis CEN on hääletusel uue komitee „Quality in medical imaging along the patient pathway“ (Meditsiinilise kuvamise kvaliteedi tagamine patsiendi ravi määramisel) loomine.
Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number 02.02.2022
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.02.2022).
Uue ISO komitee „Maagaasi tanklad sõidukitele“ asutamisettepanek 26.01.2022
LNG- ja CNG-gaasi kasutamine sõidukites on maailmas kasvav trend ning uuendamist vajavad kehtivad rahvusvahelised standardid, mis on üle võetud ka Eestis.
Uuenevad vara hindamise standardisarja EVS 875 osad 4 ja 12 24.01.2022
Alustatakse uustöötluste koostamist standarditele EVS 875-4:2015 „Vara hindamine. Osa 4 Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine“ ja EVS 875-12:2016 „Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil“.
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu number 18.01.2022
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.01.2022).
Algab standardi "Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine" uustöötluse koostamine 07.01.2022
Standard käsitleb kukersiitpõlevkivi tuhasuse määramise meetodit. Standard kuulub tehnilise komitee EVS/TK 57 "Põlevkivi" käsitlusalasse.