Uudised

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Tarbekaupade ohutuse juhtimine 06.01.2021
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee „Tarbekaupade ohutuse juhtimine“ (Consumer Product Safety Management).
Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu kolmas number 06.01.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (31.12.2020).
Uue CEN-CLC komitee asutamisettepanek-Tehisintellekt 05.01.2021
Euroopa standardimisorganisatsioonides CEN-CENELEC on hääletamisel ettepanek asutada uus ühine tehniline komitee "Tehisintellekt" (Artificial Intelligence).
Asutatud uus tehniline komitee - CEN/TC 467 "Climate Change" 04.01.2021
Euroopa standardimisorganisatsiooni (CEN) poolt on loodud tehniline komitee CEN/TC 467 „Climate Change“ (Kliimamuutused), mille sekretariaati haldab Itaalia standardimisorganisatsioon (UNI).
Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine number 16.12.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.12.2020).
Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene number 02.12.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.12.2020).
Tegevuse lõpetab EVS/PK 72 30.11.2020
Eesmärkide täitmise tõttu lõpetab tegevuse EVS/PK 72 "Puittaimed haljastuses".
Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number 17.11.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (16.11.2020).
Ehitusaegse puude kaitse standard EVS 939-3:2020 on ilmunud 16.11.2020
Uus standard aitab langetada kaalutletud otsuseid ja lahendada probleeme, mis on tekkinud olemasolevate puude läheduses toimuva ehitustegevusega.
Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - Ecological restoration 06.11.2020
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Ecological restoration" (Ökoloogiline taastamine).