Uudised

Ehitusmess Eesti ehitab 2023 05.04.2023
Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus osaleb 5.-8. aprillini rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti ehitab.
Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu 2023 esimene number 03.04.2023
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (03.04.2023).
Asutatud on uus ISO projektkomitee „ÜRO säästva arengu eesmärkide juhtimissüsteem“ 31.03.2023
Taani ettepanekul on asutatud uus komitee, et koostada juhtimissüsteemide standard juhistega SDG-de sidumiseks organisatsiooni eesmärkide ja tulemusnäitajatega.
Uus algupärane standard prEVS 840 on arvamusküsitlusel 21.03.2023
Arvamusküsitlusele on saadetud EVS/TK28 „Välisõhk ja kiirgusohutus“ käsitlusalas olev algupärane standardikavand „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“.
Ilmunud on uus standard EVS 944 21.03.2023
Uus standard loob ühtsed alused puhtusastmete kokku leppimiseks ja puhtuse hindamiseks tervishoiuasutustes.
Koostamisel on standardisarja EVS 875 osa 6 uustöötlus 17.03.2023
Standardis täpsustatakse laenamise eesmärgil tehtavat hindamist ja selle üldpõhimõtteid.
Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu 2023 teine number 15.03.2023
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.03.2023).
Uus algupärane standard prEVS 945 on arvamusküsitlusel 03.03.2023
Arvamusküsitlusele on saadetud EVS/TK 48 „Vee- ja kanalisatsioonitehnika“ käsitlusalas olev algupärane standard reovee väikepuhastite projekteerimise kohta.
Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene number 02.03.2023
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.03.2023).
Registreeritud on uus tehniline komitee EVS/TK 82 „Tehisintellekt“ 20.02.2023
Uue tehnilise komitee eesmärk on panustada tehisintellekti valdkonna arendamisse ja sellega seotud probleemide lahendamisse.