Uudised

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene number 05.10.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (02.10.2020).
Uue CEN-i tehnilise komitee asutamisettepanek - Management and preservation of digital content 02.10.2020
Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR) on teinud ettepaneku uue Euroopa tehnilise komitee "Digitaalse sisu haldamine ja säilitamine" asutamiseks. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 02.11.2020.
Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - Cold Chain Logistics 28.09.2020
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Cold Chain Logistics" (Külmtoodete logistika).
Uue CEN-i tehnilise komitee asutamisettepanek - Climate Change 25.09.2020
Itaalia standardimisorganisatsioon (UNI) on teinud ettepaneku uue CEN tehnilise komitee „Climate Change“ (Kliimamuutused) asutamiseks.
Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine number 16.09.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.09.2020).
Suitsutõrje standard EVS 919 on uuenenud 16.09.2020
Algupärane standard EVS 919:2020 on nüüd avaldatud ja on kõigile kättesaadav meie e-poest.
Eesti Standardikeskus hakkab pakkuma akrediteerimisteenust 04.09.2020
Eesti Standardikeskus hakkab 2021. aasta 1. jaanuarist pakkuma akrediteerimisteenust, võttes Eesti akrediteerimisasutusena tegutsemise üle SA Eesti Akrediteerimiskeskuselt.
Asutatud uus ISO tehniline komitee ISO/TC 334 "Child care articles" 03.09.2020
Rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni ISO poolt on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 334 "Child care articles" (Lapsehooldustooted). Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.
Kaughasartmängude aruandlust käsitlev standardikavand arvamusküsitlusel 02.09.2020
CEN-is on arvamusküstilusel prEN 17531 „Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States”.
Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene number 01.09.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.09.2020).