Uudised

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Väikesed hüdroelektrijaamad 27.09.2021
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Väikesed hüdroelektrijaamad " (Small hydropower plants).
Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Soojusvarustusvõrk 20.09.2021
ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Heat Supply Network (HSN). Komitee loomise ettepaneku tegi Hiina standardiorganisatsioon (SAC).
Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine number 17.09.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (16.09.2021).
Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene number 02.09.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.09.2021).
Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine number 18.08.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.08.2021).
Ilmunud on EVS Teataja augustikuu esimene number 04.08.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (03.08.2021).
Asutatud uus tehniline komitee - ISO/TC 308 "Chain of custody" 23.07.2021
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis (ISO) on asutatud uus tehniline komitee - ISO/TC 308 „Tarneahelad“ (Chain of custody) ja sekretariaati hakkab haldama Hollandi standardimisorganisatsioon (NEN).
Ilmunud on EVS Teataja juulikuu teine number 21.07.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (20.07.2021).
Uue ISO standardi "Juhised ISO 9001 rakendamiseks politseiorganisatsioonides" koostamisettepanek 16.07.2021
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel OAS ettepanek uue standardi „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised ISO 9001 rakendamiseks politseiorganisatsioonides“ koostamiseks.
Koostamisel algupärane standard "Nõuded koristamisele tervishoiuasutustes" 08.07.2021
Alustatud on EVS/TK 36 käsitlusalasse kuuluva standardi EVS 944 „Nõuded koristamisele tervishoiuasutustes“ koostamisega.