Uudised

Asutatud uus ISO tehniline komitee ISO/TC 315 "Cold Chain Logistics" 12.02.2021
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 315 „Cold Chain Logistics“, mille sekretariaati haldab Jaapan (JISC).
Uue Euroopa tehnilise komitee CEN/TC „Animal Health“ (Loomatervishoid) asutamisettepanek 05.02.2021
Küsimuste esitamiseks ja võimalikeks aruteludeks kutsub AFNOR osalema informatiivsel veebiseminaril (26.02.2021 ja 11.03.2021). Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 01.03.2021.
Ilmunud on uus algupärane katusekatte aluskonstruktsiooni puitmaterjalide ja puitplaatide standard 03.02.2021
Standard kirjeldab puit- ja puidupõhistest materjalidest katuse- ja fassaadikatete aluskonstruktsioonide teostuse.
Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number 02.02.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.02.2021).
Asutatud on uus ISO tehniline komitee ISO/TC 334 „Etalonmaterjalid“ 25.01.2021
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on loodud uus tehniline komitee ISO/TC 334 „Reference materials“, mille sekretariaati haldab Lõuna-Aafrika Vabariik (SABS).
Suunised õigusaktide ettevalmistajatele korrektseks standarditele viitamiseks 22.01.2021
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega on koostanud suunised õigusaktide ettevalmistajatele korrektseks standarditele viitamiseks.
Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Abi- ja juhtkoerad 21.01.2021
Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Assistance Dogs. Komitee loomise ettepaneku tegi Hollandi standardiorganisatsioon (NEN) ning samuti on nad nõus haldama võimaliku uue komitee sekretariaati.
Asutatud uus CEN-i tehniline komitee CEN/TC 468 “Management and preservation of digital content” 20.01.2021
Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN/TC 468 “Management and preservation of digital content”, mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene number 18.01.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.01.2021).
Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek - Juhised veebitingimuste kohta 08.01.2021
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus projektkomitee „Juhised veebitingimuste kohta“ (Guidelines on online terms and conditions).