Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu 2024 esimene number

04.03.2024
Alternate Text

EVS Teataja märtsikuu esimene (01.03.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit:
EVS 935-1:2024 „Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1: Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused",
EVS 935-2:2024 „Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2: Arvutamine ja mõõtmine",
EVS-EN 12767:2019 „Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivne ohutus. Nõuded ja katsemeetodid",
EVS-EN 50131-2-2:2021 „Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 2-2: Nõuded passiivsetele infrapunaanduritele".

Koostamisel on 1 algupärase standardi uustöötlus:
prEVS 906 „Ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele“.

3 teadet harmoneeritud standardeid ülevõtvate Eesti standardite kohta:
Määrus (EL) 2015/1187 Tahkekütusekatelde energiamärgistus,
Määrus (EL) 2015/1189 Tahkekütusekatelde ökodisain,
Määrus (EÜ) 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega.

Head lugemist!