EVS Teataja

EVS Teataja on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse ametlik väljaanne, mis ilmub elektroonselt EVS-i veebilehel 2 korda kuus, reeglina iga kuu esimese ja kolmanda töönädala jooksul. Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seadusele jõustuvad Eesti standardid pärast nende avaldamist EVS Teatajas, samuti tunnistatakse standardid kehtetuks vastavasisulise teate avaldamisega EVS Teatajas.

EVS Teataja võib koosneda alljärgnevatest rubriikidest:
 • Asutatud ja tegevuse lõpetanud komiteed
 • Uued standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Asendatud või tühistatud Eesti standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardikavandite arvamusküsitlus
 • Tõlked kommenteerimisel
 • Algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamine
 • Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus
 • Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine
 • Tühistamisküsitlus
 • Teade Euroopa standardi olemasolust
 • Avaldatud eestikeelsed standardiparandused
 • Uued eestikeelsed standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardipealkirjade muutmine
 • Uued harmoneeritud standardid
EVS Teataja 2021

15.01.2021   01.02.2021   15.02.2021   01.03.2021   15.03.2021   01.04.2021   15.04.2021   03.05.2021   17.05.2021   01.06.2021   15.06.2021   01.07.2021   20.07.2021

03.08.2021   17.08.2021   01.09.2021   16.09.2021   01.10.2021   15.10.2021   01.11.2021   15.11.2021

EVS Teataja 2020

02.01.2020   15.01.2020   03.02.2020   17.02.2020   02.03.2020   19.03.2020   02.04.2020   15.04.2020   04.05.2020   15.05.2020   02.06.2020   15.06.2020

01.07.2020   16.07.2020   03.08.2020   17.08.2020   01.09.2020   15.09.2020   02.10.2020   15.10.2020   02.11.2020   16.11.2020   01.12.2020   15.12.2020   31.12.2020

 

EVS Teataja arhiiv