EVS Teataja

EVS Teataja on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse ametlik väljaanne, mis ilmub elektroonselt EVS-i veebilehel 2 korda kuus, reeglina iga kuu esimese ja kolmanda töönädala jooksul. Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seadusele jõustuvad Eesti standardid pärast nende avaldamist EVS Teatajas, samuti tunnistatakse standardid kehtetuks vastavasisulise teate avaldamisega EVS Teatajas.

EVS Teataja võib koosneda alljärgnevatest rubriikidest:
 • Asutatud ja tegevuse lõpetanud komiteed
 • Uued standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Asendatud või tühistatud Eesti standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardikavandite arvamusküsitlus
 • Tõlked kommenteerimisel
 • Algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamine
 • Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus
 • Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine
 • Tühistamisküsitlus
 • Teade Euroopa standardi olemasolust
 • Avaldatud eestikeelsed standardiparandused
 • Uued eestikeelsed standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardipealkirjade muutmine
 • Uued harmoneeritud standardid
EVS Teataja 2022

17.01.2022   01.02.2022   15.02.2022   01.03.2022   15.03.2022   01.04.2022   18.04.2022   02.05.2022

EVS Teataja 2021

15.01.2021   01.02.2021   15.02.2021   01.03.2021   15.03.2021   01.04.2021   15.04.2021   03.05.2021   17.05.2021   01.06.2021   15.06.2021   01.07.2021   20.07.2021

03.08.2021   17.08.2021   01.09.2021   16.09.2021   01.10.2021   15.10.2021   01.11.2021   15.11.2021   01.12.2021   15.12.2021   31.12.2021

 

EVS Teataja arhiiv