EVS Teataja

EVS Teataja on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse ametlik väljaanne, mis ilmub elektroonselt EVS-i veebilehel 2 korda kuus, reeglina iga kuu esimese ja kolmanda töönädala jooksul. Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seadusele jõustuvad Eesti standardid pärast nende avaldamist EVS Teatajas, samuti tunnistatakse standardid kehtetuks vastavasisulise teate avaldamisega EVS Teatajas.

EVS Teatajas tuuakse:
 • standardimistegevusi (nt tehniliste komiteede asutamist) puudutav teave,
 • avalikuks arvamusküsitluseks esitatud standardikavandite loetelu valdkonniti,
 • avaldatud Eesti standardite loetelu valdkonniti,
 • asendatud või tühistatud standardite loetelu valdkonniti,
 • harmoneeritud standardeid üle võtvate Eesti standardite nimekirjad,
 • kommenteerimiseks avatud tõlkemeetodil koostatavate Eesti standardite kavandite loetelu,
 • algupäraste Eesti standardite koostamisettepanekute loetelu,
 • algupäraste standardite ülevaatust puudutav teave,
 • eestikeelsetele standarditele koostatud standardiparanduste loetelu,
 • standardipealkirjade muutmist puudutav teave,
 • eestikeelsena avaldatud standardite loetelu.
EVS Teataja 2021

15.01.2021   01.02.2021   15.02.2021   01.03.2021   15.03.2021   01.04.2021   15.04.2021

EVS Teataja 2020

02.01.2020   15.01.2020   03.02.2020   17.02.2020   02.03.2020   19.03.2020   02.04.2020   15.04.2020   04.05.2020   15.05.2020   02.06.2020   15.06.2020

01.07.2020   16.07.2020   03.08.2020   17.08.2020   01.09.2020   15.09.2020   02.10.2020   15.10.2020   02.11.2020   16.11.2020   01.12.2020   15.12.2020   31.12.2020

 

EVS Teataja arhiiv