EVS Teataja

EVS Teataja on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse ametlik väljaanne, mis ilmub elektroonselt EVS-i veebilehel 2 korda kuus, reeglina iga kuu esimese ja kolmanda töönädala jooksul. Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seadusele jõustuvad Eesti standardid pärast nende avaldamist EVS Teatajas, samuti tunnistatakse standardid kehtetuks vastavasisulise teate avaldamisega EVS Teatajas.

EVS Teataja võib koosneda alljärgnevatest rubriikidest:
 • Asutatud ja tegevuse lõpetanud komiteed
 • Uued standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Asendatud või tühistatud Eesti standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardikavandite arvamusküsitlus
 • Tõlked kommenteerimisel
 • Algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamine
 • Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus
 • Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine
 • Tühistamisküsitlus
 • Teade Euroopa standardi olemasolust
 • Avaldatud eestikeelsed standardiparandused
 • Uued eestikeelsed standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardipealkirjade muutmine
 • Uued harmoneeritud standardid
EVS Teataja 2023

17.01.2023   01.02.2023

EVS Teataja 2022

17.01.2022   01.02.2022   15.02.2022   01.03.2022   15.03.2022   01.04.2022   18.04.2022  02.05.2022  17.05.2022   01.06.2022   15.06.2022   01.07.2022   15.07.2022   01.08.2022   16.08.2022   01.09.2022   15.09.2022  03.10.2022  17.10.2022   01.11.2022   15.11.2022   01.12.2022   15.12.2022   30.12.2022

 

EVS Teataja arhiiv