EVS Teataja

EVS Teataja on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse ametlik väljaanne, mis ilmub elektroonselt EVS-i veebilehel 2 korda kuus, reeglina iga kuu esimese ja kolmanda töönädala jooksul. Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seadusele jõustuvad Eesti standardid pärast nende avaldamist EVS Teatajas, samuti tunnistatakse standardid kehtetuks vastavasisulise teate avaldamisega EVS Teatajas.

EVS Teataja võib koosneda alljärgnevatest rubriikidest:
 • Asutatud ja tegevuse lõpetanud komiteed
 • Uued standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Asendatud või tühistatud Eesti standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardikavandite arvamusküsitlus
 • Tõlked kommenteerimisel
 • Algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamine
 • Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus
 • Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine
 • Tühistamisküsitlus
 • Teade Euroopa standardi olemasolust
 • Avaldatud eestikeelsed standardiparandused
 • Uued eestikeelsed standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardipealkirjade muutmine
 • Uued harmoneeritud standardid

 

EVS Teataja 2024

17.01.2024 | 349 KB | PDF   1.02.2024 | 609 KB | PDF   15.02.2024 | 515 KB | PDF   01.03.2024 | 587 KB | PDF   15.03.2024 | 453 KB | PDF   1.04.2024 | 608 KB | PDF   15.04.2024 | 528 KB | PDF

 

EVS Teataja 2023

17.01.2023 | 467 KB | PDF   01.02.2023 | 588 KB | PDF   15.02.2023 | 533 KB | PDF   01.03.2023  | 526 KB | PDF   15.03.2023 | 486 KB | PDF   03.04.2023 | 561 KB | PDF   
17.04.2023 | 526 KB | PDF   02.05.2023 | 701 KB | PDF  15.05.2023 | 700 KB | PDF   01.06.2023 | 788 KB | PDF   15.06.2023 | 484 KB | PDF   03.07.2023 | 664 KB | PDF   
17.07.2023 | 603 KB | PDF   01.08.2023 | 1226 KB | PDF  15.08.2023 | 556 KB | PDF  01.09.2023 | 585 KB | PDF   15.09.2023 | 479 KB | PDF   02.10.2023 | 644 KB | PDF  
16.10.2023 | 593 KB | PDF   01.11.2023 | 709 KB | PDF   15.11.2023 | 552 KB | PDF   01.12.2023 | 680 KB | PDF   15.12.2023 | 632 KB | PDF   29.12.2023 | 812 KB | PDF

 

EVS Teataja arhiiv