Skip to main content

EVS Teataja

EVS Teataja on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse ametlik väljaanne, mis ilmub elektroonselt EVS-i veebilehel 2 korda kuus, reeglina iga kuu esimese ja kolmanda töönädala jooksul. Vastavalt Toote nõuetele vastavuse seadusele🡭 jõustuvad Eesti standardid pärast nende avaldamist EVS Teatajas, samuti tunnistatakse standardid kehtetuks vastavasisulise teate avaldamisega EVS Teatajas.

EVS Teataja võib koosneda alljärgnevatest rubriikidest:
 • Asutatud ja tegevuse lõpetanud komiteed
 • Uued standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Asendatud või tühistatud Eesti standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardikavandite arvamusküsitlus
 • Tõlked kommenteerimisel
 • Algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamine
 • Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus
 • Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine
 • Tühistamisküsitlus
 • Teade Euroopa standardi olemasolust
 • Avaldatud eestikeelsed standardiparandused
 • Uued eestikeelsed standardid ja standardilaadsed dokumendid
 • Standardipealkirjade muutmine
 • Uued harmoneeritud standardid

 

EVS Teataja 2024

17.01.2024 | 349 KB | PDF   1.02.2024 | 609 KB | PDF   15.02.2024 | 515 KB | PDF   01.03.2024 | 587 KB | PDF   15.03.2024 | 453 KB | PDF   1.04.2024 | 608 KB | PDF   15.04.2024 | 528 KB | PDF  02.05.2024 | 709 KB | PDF   15.05.2024 | 667 KB | PDF   03.06.2024 | 1.76 MB | PDF   17.06.2024 | 1.06 MB | PDF  1.07.2024 | 481 kB | PDF  15.07.2024 | 510 kB | PDF

 

EVS Teataja arhiiv