Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu 2024 number

17.01.2024
Alternate Text

Amnaj Khetsamtip/Shutterstock.com

EVS Teataja jaanuarikuu (17.01.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 12767:2019 „Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivne ohutus. Nõuded ja katsemeetodid“,
EVS-EN 15026:2023 „Hoone elementide ja piirdetarindite soojus- ja niiskustehniline toimivus. Niiskuslevi hindamine numbrilise modelleerimisega“,
EVS-EN ISO 14021:2016/A1:2021 „Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine). Muudatus 1: süsiniku jalajälg, süsinikneutraalne“,
prEVS-ISO 5725-1 „Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (mõõteõigsus ja korduvustäpsus). Osa 1: Üldpõhimõtted ja mõisted“.

Eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit:
EVS JUHEND 2:2024 „Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine",
EVS-EN 10088-1:2023 „Roostevabad terased. Osa 1: Roostevabade teraste loetelu",
EVS-EN 10088-3:2024 „Roostevabad terased. Osa 3: Üldotstarbeliste korrosioonikindlatest terastest pooltoodete, varraste, valtstraadi, tõmmatud traadi, profiilide ja haljastoodete tehnilised tarnetingimused",
EVS-EN 1177:2018+A1:2024 „Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi nõrgendamise kindlaksmääramiseks",
EVS-EN 13369:2024 „Betoonvalmistoodete üldeeskirjad",
EVS-EN 13485:2024 „Õhu või toote sisetemperatuuri mõõtmise termomeetrid temperatuuritundlike kaupade transportimisel, ladustamisel ja levitamisel. Katsed, toimimine, sobivus",
EVS-EN 13486:2024 „Õhu või toote sisetemperatuuri mõõtmise temperatuurimeerikud ja termomeetrid temperatuuritundlike kaupade transportimisel, ladustamisel ja levitamisel. Perioodiline vastavuskontroll",
EVS-EN 360:2023 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Sissetõmbavad kukkumist pidurdavad vahendid",
EVS-EN 508-3:2021+A1:2023 „Plekist katuse- ja seinakattetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon. Osa 3: Roostevaba teras",
EVS-EN IEC 62271-103:2024 „Kõrgepingejaotla ja juhtimisaparatuur. Osa 103: Vahelduvvoolu koormuslülitid nimipingetele üle 1 kV kuni 52 kV kaasaarvatult",
EVS-ISO/IEC 27005:2024 „Infoturve, küberturve ja privaatsuskaitse. Infoturvariskide haldamise juhend".

Direktiivile 2013/53/EL „Väikelaevad ja jetid“ all uuenes 3 standardit, direktiivile 2016/426/EL „Küttegaasiseadmed“ lisandus 15 standardit.

Head lugemist!