Skip to main content

Tõlgete kommenteerimine

Et tagada originaalis mitte-eestikeelsetena koostatud standardite ja standardilaadsete dokumentide eestikeelsena avaldamine täpses ja standardi kasutajatele arusaadavas sõnastuses, eelneb eestikeelse dokumendi avaldamisele tõlkekavandi avalik kommenteerimine.

Asjahuvilistest valdkonna ekspertidel on võimalik ette nähtud ajavahemiku jooksul (üldiselt 30 päeva) tutvuda tõlkekavandiga ning esitada ettepanekuid ja kommentaare tõlke kavandi kohta.

Teave tõlkekavandite kommenteerimise kohta avaldatakse EVS Teataja

Iga kommenteerimisel oleva tõlkekavandi kohta tuuakse esile järgmine info:

  • tähis,
  • eestikeelne pealkiri,
  • käsitlusala tõlge,
  • tõlke keel,
  • tõlke aluseks oleva dokumendi tähis,
  • kommentaaride esitamise tähtpäev.

Tõlkekavanditega saab tutvuda ja kommentaare esitada kommenteerimisportaalis.