Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu 2023 kolmas number

03.01.2024
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu kolmas (29.12.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 50131-2-2:2021 „Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 2-2: Nõuded passiivsetele infrapunaanduritele“,
prEVS-ISO 6107 „Vee kvaliteet. Terminoloogia“,
prEVS-ISO/IEC 27032 „Küberturve. Internetiturbe juhised“,
prEVS-ISO/IEC 27035-2 „Infotehnoloogia. Infoturvaintsidentide haldus. Osa 2: Juhised intsidentidele reageerimise kavandamiseks ja ettevalmistusteks“.

Eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit:
EVS 920-5:2023 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused",
EVS-EN 10278:2023 „Roostevabast ja teistest eriterastest haljaste terastoodete mõõtmed ja tolerantsid",
EVS-EN 1097-1:2023 „Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 1: Kulumiskindluse määramine (mikro-Deval)",
EVS-EN 15267-1:2023 „Õhukvaliteet. Õhukvaliteedi seireseadmete hindamine. Osa 1: Sertifitseerimise üldpõhimõtted",
EVS-EN 15267-2:2023 „Õhukvaliteet. Õhukvaliteedi seireseadmete hindamine. Osa 2: Tootja kvaliteedijuhtimissüsteemi esmane hindamine ja tootmisprotsessi sertifitseerimise järgne järelevalve",
EVS-EN 50470-4:2023 „Elektrimõõteseadmed. Osa 4: Erinõuded. Staatilised alalisvoolu aktiivenergia arvestid (klassid A, B ja C)",
EVS-EN IEC 62722-1:2022 „Valgusti toimivus. Osa 1: Üldnõuded",
EVS-HD 60364-7-716:2023 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-716: Nõuded eripaigaldistele või -paikadele. Väikepingeline alalisvoolujaotus info- ja sidetehnika kaablitaristu kaudu".

Direktiivile 2014/35/EL „Madalpinge“ lisandus seitse harmoneeritud standardit.

Head lugemist!