Tagasi

EVS-EN 50470-4:2023

Elektrimõõteseadmed. Osa 4: Erinõuded. Staatilised alalisvoolu aktiivenergia arvestid (klassid A, B ja C)

Üldinfo
Kehtiv alates 01.09.2023
Alusdokumendid
EN 50470-4:2023
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.09.2023
Põhitekst
See dokument kehtib ainult staatilistele vatt-tunni arvestitele täpsusklassidega A, B ja C, mida kasutatakse alalisvoolu aktiivenergia mõõtmiseks alalisvoolusüsteemides, sh nende arvestite tüübikatsetuste kohta.
MÄRKUS 1  Arvesti üldnõuete, sealhulgas ehituse, elektromagnetilise ühilduvuse, ohutuse, usaldatavuse jne kohta vt vastava ala standardisari EN 62052 või EN 62059.
See dokument kehtib elektrienergiat arvestavatele seadmetele, mis on kavandatud
—  elektrienergia mõõtmiseks ja juhtimiseks alalisvoolu elektrivõrkudes kuni pingeni 1500 V;
MÄRKUS 2  Maandamata alalisvooluallikatele ja kolmejuhilistele alalisvooluvõrkudele ettenähtud arvestid on selle dokumendi käsitlusalas.
—  moodustama terviklikku arvestit koos mõõdetavate suuruste legaalmetroloogiliselt kontrollitava näidikuga;
MÄRKUS 3  Siin sisalduvad ka eraldiseisvatest osadest koostatud elektriarvestid, mida on kirjeldatud dokumendis WELMEC Guide 11.7:2017.
—  töötama arvestisse integreeritud või eraldiseisvate legaalmetroloogiliselt kontrollitavate näidikutega;
—  valikuliselt pakkuma ka muid lisafunktsioone peale elektrienergia mõõtmisega seonduvate.
Neid saab kasutada alalisvoolu elektrienergia mõõtmiseks, sealhulgas järgmistes rakendusvaldkondades:
—  elektrisõidukite (EV, electrical vehicle) laadimisjaamades või elektrisõidukite laadimise infrastruktuuris, mida nimetatakse ka elektrisõiduki toiteseadmeteks (EVSE, electric vehicle supply equipment), juhul kui energiat mõõdetakse alalisvoolu poolel;
—  päikeseenergia fotogalvaanilistes (PV, photovoltaic) süsteemides, kus mõõdetakse alalisvoolu energiatootmist;
—  elamu- või äripiirkondade madalpinge alalisvooluvõrkudes, kui energiat mõõdetakse alalisvoolu poolel, sealhulgas sarnased rakendused nt infotehnoloogia (IT, information technology) serveripargid või sideseadmete alalisvoolu toitepunktid;
—  ühistranspordivõrkude (nt trollibusside) alalisvoolu toitepunktides;
—  veo elektritoitega teesüsteemide (ERS, electric road systems) sõidukite mobiilsetes rakendustes.
Väliste alalisvoolu (DC) mõõtetrafode, mõõtemuundurite või šuntidega töötamiseks ette nähtud arvestite vastavust sellele dokumendile saab testida vaid juhul, kui sellised arvestid testitakse koos nende mõõtetrafode, mõõtemuundurite või šuntidega ja need seejuures vastavad otseühendusega arvestite nõuetele. Selles dokumendis ja standardis EN IEC 62052-11:20211 toodud nõuded kehtivad arvestitele, mis on projekteeritud töötama koos väikse võimsusega alalisvoolu mõõtemuunduritega (DC LPIT) ja ka kehtivad arvestitele, mis on projekteeritud töötama väliste mõõtetrafode, mõõtemuundurite või šuntidega.
MÄRKUS 4  Kaasaegsed elektriarvestid sisaldavad tavaliselt lisafunktsioone, nagu pinge amplituudi, voolu amplituudi, võimsuse jms mõõtmise funktsioone; elektrikvaliteedi parameetrite mõõtmise funktsioone; koormuse juhtimise funktsioone; tarne-, aja-, katse-, raamatupidamis- ja salvestusfunktsioone; andmesideliideseid ja nendega seotud andmeturbe funktsioone. Lisaks selle dokumendi nõuetele võivad nendele kohalduda vastavaid funktsioone käsitlevad asjakohased standardid. Nõuded sellistele funktsioonidele jäävad aga selle dokumendi käsitlusalast välja.
MÄRKUS 5  Tootenõuded võimsuse mõõtmis- ja seireseadmetele (PMD, power metering and monitoring devices) ning mõõtmisfunktsioonidele, nagu pinge amplituudi, voolutugevuse amplituudi, võimsuse jne mõõtmine, on hõlmatud standardiga EN IEC 61557-12:2022⁷. Sellegipoolest pole standardile EN IEC 61557-12:2022⁷ vastavad seadmed ette nähtud kasutamiseks arveldusarvestitena, välja arvatud juhul, kui need vastavad ka standardile
EN IEC 62052-11:20211 ja sellele dokumendile.

MÄRKUS 6  Nõuded alalisvoolu toitekvaliteedi (DC PQ, DC power quality) mõõteriistadele, alalisvoolu toitekvaliteedi mõõtmistehnikatele ja alalisvoolu toitekvaliteedi mõõteseadmete testimisele on arutluses ja määratletakse teiste standarditega.
Seda dokumenti ei kohaldata
—  kantavatele arvestitele;
MÄRKUS 7  Kantavad arvestid on arvestid, mis pole püsivalt ühendatud.
—  veeremis (raudtee rakendustes), laevades ja lennukites kasutatavatele arvestitele;
MÄRKUS 8  Veeremi alalisvooluarvesteid käsitlevad teised standardid, nt standardisari EN 50463.
—  seadmetele laboratoorseteks katseteks ja arvestite testimiseks;
—  standardikohastele tugiarvestitele;
—  andmeliidestele ligipääsuks arvesti registrisse;
—  elektrimõõteseadmete paigalduspesadele või aparaadiraamidele;
—  kõikidele elektriarvesti lisafunktsioonidele.
See dokument ei hõlma meetmeid arvesti tööjõudlust salaja kahjustava võltsimise tuvastamiseks ja vältimiseks.
MÄRKUS 9  Sellegipoolest kehtivad konkreetsele turule asjakohased võltsimiste tuvastamise ja vältimise nõuded ning katsemeetodid tootja ja ostja vahelise kokkuleppe alusel.
MÄRKUS 10  Pettuste tuvastamise ja ennetamise nõuete ja katsemeetodite detailne kirjeldamine oleks kahjulik, sest niisugused tehnilised kirjeldused annaksid juhiseid võimalikele petturitele.
MÄRKUS 11  Eri turgudelt on teateid paljudest erinevatest arvestite töö salajase mõjutamisega seotud pettusejuhtumitest. Seepärast suurendaks kõikvõimalikke rikkumisi tuvastavate ja vältivate arvestite projekteerimine põhjendamatult nende projekteerimise, kontrollimise ja valideerimise kulusid.
MÄRKUS 12  Arveldustes kasutatavad süsteemid, sh tarkade arvestitega mõõtesüsteemid, suudavad tuvastada ebakorrapäraseid tarbimismustreid ja tavapärasest erinevaid võrgukadusid, see omakorda võimaldab leida võltsimiskahtlusega arvesteid.
MÄRKUS 13  See dokument ei määratle emissiooninõudeid. Need on määratud standardi EN IEC 62052-11:20211 jaotises 9.3.14.
MÄRKUS 14  Elektrisõidukite toiteseadmete (EVSE) elektriarvestite mõned aspektid, mida kavatsetakse käsitleda tehnilise komitee CLC/TC 13 (EN 50732) töörühma WG 03 poolt uutes dokumentides, võidakse selle standardi tulevastest versioonidest eemaldada.
*
*
*
PDF
24,40 € koos KM-ga
Paber
24,40 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN IEC 61557-12:2022

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 12: Talitluse mõõte- ja seireseadmed
Uusim versioon Kehtiv alates 17.01.2022
Muudatus

EVS-EN IEC 61557-12:2022/A1:2022

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 12: Talitluse mõõte- ja seireseadmed
Uusim versioon Kehtiv alates 17.01.2022