Ühe kasutaja litsentsiga elektroonsed standardid

Kõik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt müüdavad ühe kasutaja litsentsiga elektroonsed standardid on kaitstud FileOpeni tarkvaraliidesega. Liidese rakendamise eesmärk on vähendada standardite illegaalset kopeerimist ja levitamist ning tuleneb rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud standardite levitamisreeglitest ja tugineb autoriõiguse seadusele.

Turvalisus
 • Ühe kasutaja litsentsiga standardit (PDF-faili) saab kasutada piiramatu aeg ainult selles seadmes, kus fail esimest korda avatakse.
 • Seadme vahetuse korral või mõne muu probleemi esinemisel on varukoopiate olemasolul võimalik EVS-i klienditeeninduse abiga viia lugemisõigus üle teise seadmesse.
 • Printida on lubatud 2 korda ja nende ületamisel tõkestab tarkvaraliides järgmised printimise korrad. Printimiseks loeb tarkvaraliides iga käsklust, mis on antud (nt üks lk või terve standard).
 • Tarkvaraliides keelab teksti kopeerida.
 • Tarkvaraliides keelab ühe kasutaja litsentsiga standardite kasutamise asutuse sisevõrgus või juhul kui kasutajaid on rohkem kui 1. Alternatiiviks on mitme kasutaja litsents, mis lubab ühe elektroonse standardi avamist mitme kasutaja seadmes ja salvestada elektroonsed standardid asutuse sisevõrku.
Allalaadimise juhised
 • Ühe kasutaja litsentsiga standardi(te) avamiseks on vaja alla laadida tarkvaraliides FileOpen, mis on saadaval aadressil http://plugin.fileopen.com/all.aspx.
 • Süsteeminõuded: 64-bitine Windows 10+, Server 2016+, Mac OS 10.9+. NB! Linux Kernel operatsioonisüsteem ei toeta FileOpen liidest.
 • Faili avamiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, lae alla aadressil www.adobe.com/ee/.
 • Ühe kasutaja litsentsiga standardi(d) saab alla laadida ainult kasutajakonto kaudu.
 • Probleemide korral leiab vastuseid KKK Ühe kasutaja litsentsiga standardite kasutamisel,
 • Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust EVS-i klienditeenindusega:
  e-post standard@evs.ee, telefon 605 5060.