Ühe kasutaja litsentsiga elektroonsed standardid

Kõik Eesti Standardikeskuse müüdavad ühe kasutaja litsentsiga elektroonsed standardid on kaitstud FileOpeni tarkvaraliidesega. Liidese rakendamise eesmärk on vähendada standardite illegaalset kopeerimist ja levitamist ning tuleneb rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud standardite levitamisreeglitest ja tugineb autoriõiguse seadusele.

Turvalisus
  • Ühe kasutaja litsentsiga standardit (PDF-faili) saab kasutada piiramatu aeg ainult selles seadmes, kus fail esimest korda avatakse.
  • Seadme vahetuse korral või mõne muu probleemi esinemisel on varukoopiate olemasolul võimalik EVS-i klienditeeninduse abiga viia lugemisõigus üle teise seadmesse.
  • Printida on lubatud 2 korda ja nende ületamisel tõkestab tarkvaraliides järgmised printimise korrad. Printimiseks loeb tarkvaraliides iga käsklust, mis on antud (nt üks lk või terve standard).
  • Tarkvaraliides keelab teksti kopeerida.
  • Tarkvaraliides keelab ühe kasutaja litsentsiga standardite kasutamise asutuse sisevõrgus või juhul kui kasutajaid on rohkem kui 1. Alternatiiviks on mitme kasutaja litsents, mis lubab ühe elektroonse standardi avamist mitme kasutaja seadmes ja salvestada elektroonsed standardid sisevõrku.
Allalaadimise juhised