Mitme kasutaja litsentsiga elektroonsed standardid

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus pakub võimalust osta elektroonses formaadis standardeid mitme kasutaja litsentsiga, mis on korrektne ja mugav viis hankida standardeid vastavalt standardite kasutajate arvule organisatsioonis. Standardid on autoriõiguse objektid ja nende kasutamine on määratletud autoriõiguse seadusega. Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusel on kasutuslepingu järgi õigus kontrollida elektrooniliste standardite kasutamist.

Kasutamine
  • Mitme kasutaja litsents lubab standardi elektroonset versiooni kasutada määratud arvus seadmetes või salvestada standard sisevõrku või serverisse, kus standardit saab kasutada määratud arv kasutajaid.
  • Mitme kasutaja litsentsiga standardit võib printida organisatsioonisiseseks kasutamiseks litsentsis määratud arv kordi ning salvestada standardist lisaks 1 varukoopia.
  • Rohkem infot elektrooniliste standardite kasutustingimuste kohta.
Hind
  • Mitme kasutaja litsentsi hind moodustatakse elektroonse standardi üksikeksemplari maksumuse läbikorrutamisel vastava hinnakordajaga.
  • Soodsam on osta standard mitme kasutaja litsentsiga kui soetada sama arv standardeid paberkandjal.
  • Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust EVS-i klienditeenindusega:
    e-post standard@evs.ee, telefon 605 5060.