Standardite mitme kasutaja litsentside hinnakordajad

Mitme kasutaja litsentside hinnakordajad Eesti standarditele:

Samaaegsete kasutajate arv

Kordaja

2–3 1,5
4–5 2
6–10 2,5
11–15 3
16–20 4
21–30 5
31–50 6
51–100 10
101-500 20
501-1000 30
1001-2500 40
2501-5000 50
5001- 60

 

Mitme kasutaja litsentside hinnakordajad ISO standarditele:

Samaaegsete kasutajate arv

Kordaja

2–3 2
4–5 3
6–10 4
11–15 5
16–20 6
21–30 6,5
31–50 7
51–... küsi pakkumist  

 

Mimte kasutaja litsentside hinnakordajad IEC standarditele:
Samaaegsete kasutajate arv Kordaja
2–3 2
4–5 2,5
6–10 3
11–15 3,5
16–20 4,0
21–... küsi pakkumist  

NB! Korrutage kordaja soovitud standardi üksiklitsentsi hinnaga. E-pood korrutab automaatselt standardi hinna kordajaga läbi, kui valite standardile elektroonse formaadi, mitme kasutaja litsentsi ja sisestate soovitud kasutajate arvu.