Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu 2024 esimene number

02.02.2024
Alternate Text

Peshkova/Shutterstock.com

EVS Teataja veebruarikuu esimene (01.02.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

8 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 1022:2023 „Mööbel. Istmed. Püstivuse määramine“,
EVS-EN ISO 4063:2023 „Keevitamine, kõvajoodisjootmine, pehmejoodisjootmine ja termolõikamine. Protsesside nomenklatuur ja viitenumbrid“,
EVS-EN ISO 4136:2022 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Ristsuunalised (põiksuunalised) tõmbekatsed“,
EVS-EN ISO 5173:2023 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Paindekatse“,
EVS-EN ISO 9016:2022 „Metalsete materjalide keevisliidete purustav katsetamine. Löökpaindekatsed. Katsekehade asukoht, soone asend ja uurimine“,
prEN 12255-3 „Reoveepuhastid. Osa 3: Eelpuhastus“,
prEN 747-2 „Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 2: Katsemeetodid“,
prEN ISO 12185 „Toornafta, naftasaadused ja samaväärsed tooted - Tiheduse määramine - Labori tihedusmõõtur ostsilleeruva U-toru sensoriga“.

Eestikeelsena saabus müügile 13 uut standardit:
EVS-EN 12341:2023  „Välisõhk. Standardne kaalumismeetod suspendeerunud osakeste PM10 või PM2,5 massikontsentratsiooni määramiseks",
EVS-EN 13126-1:2022 „Akna ja uksetarvikud. Akende ja akenuste tarvikud. Nõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Ühised nõuded kõikidele tarvikutüüpidele",
EVS-EN 14389:2023 „Maanteeliikluse müra vähendavad seadmed. Pikaajalise toimivuse hindamise protseduurid",
EVS-EN 17333-4:2020 „Ühekomponentse vahu iseloomustamine. Osa 4: Mehaaniline tugevus",
EVS-EN 17333-5:2020 „Ühekomponentse vahu iseloomustamine. Osa 5: Isolatsiooniomadused",
EVS-EN IEC 60598-2-22:2022 „Valgustid. Osa 2-22: Erinõuded. Valgustid hädavalgustuseks",
EVS-EN ISO 12217-1:2017 „Väikelaevad. Stabiilsuse ja ujuvuse hindamine ja klassifitseerimine. Osa 1: Mitte purjelaevad, mille kere pikkus on 6 meetrit või rohkem",
EVS-EN ISO 12217-2:2017 „Väikelaevad. Stabiilsuse ja ujuvuse hindamine ja klassifitseerimine. Osa 2: Purjelaevad, mille kere pikkus on 6 meetrit või rohkem",
EVS-EN ISO 12217-3:2017 „Väikelaevad. Stabiilsuse ja ujuvuse hindamine ja klassifitseerimine. Osa 3: Laevad, mille kere pikkus on väiksem kui 6 m",
EVS-EN ISO 14044:2006+A1+A2:2020 „Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Nõuded ja kasutusjuhised",
EVS-EN ISO 6781-1:2023 „Ehitiste toimivus. Soojuse, õhu ja niiskuse ebakorrapärasuste tuvastamine ehitistes infrapunameetoditega. Osa 1: Üldised protseduurid",
EVS-ISO 7507-2:2024 „Toornafta ja vedelad naftatooted. Vertikaalsete silindriliste mahutite kalibreerimine. Osa 2: Optilise tugijoone meetod või elektro-optiline kauguste mõõtemeetod",
EVS-ISO/IEC 20000-3:2024 „Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 3: Juhised standardi ISO/IEC 20000-1 käsitlusala määratlemise ja kohaldatavuse kohta".

Direktiivile 2009/128/EÜ „Pestitsiidide säästev kasutamine“ lisandus üks standard ning direktiivile 2016/424 „Köisteepaigaldised“ lisandus neli standardit ja uuenes üks standard.

Head lugemist!