Uudised

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number 02.02.2022
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.02.2022).
Uue ISO komitee „Maagaasi tanklad sõidukitele“ asutamisettepanek 26.01.2022
LNG- ja CNG-gaasi kasutamine sõidukites on maailmas kasvav trend ning uuendamist vajavad kehtivad rahvusvahelised standardid, mis on üle võetud ka Eestis.
Uuenevad vara hindamise standardisarja EVS 875 osad 4 ja 12 24.01.2022
Alustatakse uustöötluste koostamist standarditele EVS 875-4:2015 „Vara hindamine. Osa 4 Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine“ ja EVS 875-12:2016 „Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil“.
Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu number 18.01.2022
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.01.2022).
Algab standardi "Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine" uustöötluse koostamine 07.01.2022
Standard käsitleb kukersiitpõlevkivi tuhasuse määramise meetodit. Standard kuulub tehnilise komitee EVS/TK 57 "Põlevkivi" käsitlusalasse.
Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu kolmas number 04.01.2022
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (31.12.2021).
Laieneb EVS/TK 22 "Informatsioon ja dokumentatsioon" käsitlusala 28.12.2021
EVS/TK 22 "Informatsioon ja dokumentatsioon" hakkab peegeldama CEN/TC 468 "Management and preservation of digital information" tegevust.
Registreeritud on uus Eesti projektkomitee EVS/PK 78 „Linnatänavad“ 21.12.2021
21. detsembril registreeris Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus uue projektkomitee EVS/PK 78 „Linnatänavad“
Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine number 16.12.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.12.2021).
Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene number 02.12.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.12.2021).