Uudised

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine number 18.08.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.08.2020).
Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - „Etalonmaterjalid“ 07.08.2020
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek muuta komitee ISO/REMCO (Committee on reference materials) tehniliseks komiteeks „Etalonmaterjalid“.
Ilmunud on EVS Teataja augustikuu esimene number 03.08.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (03.08.2020).
Asutatud on uus tehniline komitee ISO/TC 331 „Biodiversity" 27.07.2020
Loodud komitee eesmärgiks on töötada välja valdkonna põhimõtted, raamistik, juhised ja tugivahendid kõigile asjaomastele organisatsioonidele suurendamaks nende panust säästvasse arengusse.
Uue CEN-i tehnilise komitee asutamisettepanek - "Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear" 24.07.2020
Hollandi standardimisorganisatsioon (NEN) on teinud ettepaneku uue tehnilise komitee „Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear“ (Säästev kalandus, vesiviljelus ja püügivahendid) asutamiseks.
Asutatud on uus tehniline komitee ISO/TC 330 „Surfaces with biocidal and antimicrobial properties“ 22.07.2020
Loodud komitee tegevusalaks saab antimikroobse toimega pindade biotsiidse toime ja tõhususe hindamiseks kasutatavate katsemetodite standardimine.
Asutatud uus ISO tehniline komitee ISO/TC 333 „Lithium“ 21.07.2020
Rahvusvahelise tehnilise komitee eesmärk on liitiumi kaevandamise, rikastamise, ekstraheerimise, eraldamise ja liitiumiosakeste vajalikeks liitiumiühenditeks/-materjalideks muutmise standardiseerimine.
Koristuse kvaliteedi kokku leppimise ja hindamise standard on uuenenud 17.07.2020
Eestis kehtiva standardi EVS 914 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine “ aluseks on Põhjamaade ühine standard INSTA 800. Seoses INSTA 800 uuenemisega on nüüd ka EVS 914 ajakohastatud vastavalt rahvusvahelisest standardist tulenevatest muudatustest.
Ilmunud on EVS Teataja juulikuu teine number 17.07.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (16.07.2020).
Asutatud uus ISO projektkomitee - Consumer incident investigation guideline 08.07.2020
Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on asutanud uue projektkomitee ISO/PC 329 „Consumer incident investigation guideline“ (Juhend tarbijajuhtumite uurimiseks).