Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu 2024 teine number

15.03.2024
Alternate Text

BongkarnGraphic/Shutterstock.com

EVS Teataja märtsikuu teine (15.03.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

1 uus algupärane standard on koostamisel - prEVS 908-1 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire".

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS-ISO/IEC 27033-1:2024 „Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Võrguturve. Osa 1: Ülevaade ja mõisted",
EVS-ISO/IEC 2382-36:2024 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 36: Õppimine, haridus, koolitus",
EVS-EN ISO/IEC 2382-37:2023 „Infotehnoloogia. Sõnavara. Osa 37: Biomeetria",
EVS-ISO 6107:2024 „Vee kvaliteet. Terminoloogia",
EVS-EN ISO/IEC 27001:2023 „Infoturve, küberturve ja privaatsuskaitse. Infoturbe halduse süsteemid. Nõuded",
EVS-EN 747-2:2024 „Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 2: Katsemeetodid",
EVS-EN 747-1:2024 „Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 1: Ohutuse, tugevuse ja vastupidavuse nõuded",
EVS-EN 1022:2023 „Mööbel. Istmed. Püstivuse määramine",
CEN/TR 16598:2023 „Kogumik põhjendustest standardile EN 1176. Nõuded".

Määrusele (EL) 2017/746 In vitro diagnostikameditsiiniseadmed lisandus 6 standardit.

Head lugemist!