Koostamisettepanekud

Teave Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele laekunud algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamis-, muutmis- ja uustöötlusettepanekute kohta avaldatakse EVS Teataja rubriigis „Algupäraste standardite ja standardilaadsete dokumentide koostamine“.

Iga ettepaneku kohta tuuakse esile järgmine info:

  • dokumendi tähis,
  • projekti esialgne pealkiri,
  • käsitlusala,
  • seosed muude kehtivate standardite ja standardilaadsete dokumentidega,
  • ettepaneku esitaja.