Skip to main content

Koostamisel on uustöötlus standardile EVS 908-1:2016

18.03.2024
Alternate Text

SergeyKlopotov/Shutterstock.com

Standardist EVS 908-1:2016 “Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire” asuti koostama uustöötlus. 

Selles Eesti standardis antakse juhised materjalide soojuserijuhtivuste ja välisõhuga kontaktis olevate läbipaistmatute piirdetarindite soojusläbivuse arvutuseks. Piirdetarindite soojusläbivuse arvutusmeetod põhineb materjalide ja toodete soojuserijuhtivuse või soojustakistuse arvutusväärtusel.

Meetodit saab rakendada selliste tarindite ja tarindiosade puhul, mis koosnevad soojuslikult homogeensetest kihtidest või soojuslikult mittehomogeensetest kihtidest.

Standardi käsitlusala kuulub tehnilise komitee EVS/TK 14 “Ehitiste soojuslik toimivus” valdkonda ja tehnilise komitee esimees Targo Kalamees on esitanud koostamisettepaneku standardi EVS 908-1:2016 ülevaatuseks.

Uustöötluse käigus täiendatakse sisu ning tehakse korrektuure vastavalt sama käsitlusala Euroopa standarditega.

Kavand prEVS 908-1 planeeritakse lähiajal esitada avalikule arvamusküsitlusele. Ajakohast infot kavandi kohta saab lisaks standardimisprogrammist.

Lisainformatsiooni saamiseks on EVS-i kontaktisikuks Jaana Oona.