Skip to main content

Standardimisprogramm

Standardimisprogramm on loetelu praegu

 • koostamisel olevatest algupäraste standardite ja EVS-i tehniliste spetsifikatsioonide projektidest,
 • tõlkimisel olevatest standarditest ja standardilaadsetest dokumentidest,
 • ülevõetavatest rahvusvahelistest standarditest.

Projektid on jaotatud ICS gruppide alusel teemavaldkondadeks ja valdkonna piires eristatud järgmiselt:

 • koostatavad algupärased dokumendid,
 • tõlkimisel olevad dokumendid,
 • ülevõetavad rahvusvahelised standardid.

Iga projekti kohta on esitatud järgmine info:

 • koostamisega seotud komitee;
 • dokumendi tähis;
 • pealkiri;
 • koostamisetapp;
 • (eeldatav) kommenteerimisperiood;
 • eeldatav dokumendi avaldamise tähtpäev;
 • EVS-i kontaktisik, kellelt projekti kohta uusimat infot küsida.

Standardimisprogrammi uuendatakse kord kuus, lisades info iga uue projekti kohta ning eemaldades avaldatud või lõpetatud projektid.

STANDARDIMISPROGRAMM PDF-FORMAADIS | 161 KB | PDF