Skip to main content

EVS tehnilised komiteed

Standardimise komiteede loetelu:

EVS/TK 1 Toit
EVS/TK 2 Tsement ja lubi
EVS/TK 3 Telekommunikatsioonitehnika (tegevus lõpetatud)
EVS/TK 4 Infotehnoloogia
EVS/TK 5 Tuletõrje- ja päästevahendid
EVS/TK 6 Mööbel (tegevus lõpetatud)
EVS/TK 7 Betoon ja betoontooted
EVS/TK 8 Ehitiste tuleohutus
EVS/TK 9 Täitematerjalid
EVS/TK 10 Kiirabi- ja päästevahendid (tegevus lõpetatud)
EVS/TK 11 Meditsiiniseadmed
EVS/TK 12 Turvaline elukeskkond (tegevus lõpetatud)
EVS/TK 13 Ehituskonstruktsioonide projekteerimine
EVS/TK 14 Ehitiste soojuslik toimivus
EVS/TK 15 Avatäited
EVS/TK 16 Raudtee
EVS/TK 17 Madalpinge
EVS/TK 18 Müüritis
EVS/TK 19 Kõrgepinge
EVS/TK 20 Plaat- ja tükk-katusematerjalid
EVS/TK 21 Ehituslikud metalltooted
EVS/TK 22 Informatsioon ja dokumentatsioon
EVS/TK 23 Masinaohutus (tegevus lõpetatud) 
EVS/TK 24 Valgustehnika
EVS/TK 25 Trükitehnoloogia (tegevus lõpetatud)
EVS/TK 26 Vesi ja veetehnoloogia (tegevus lõpetatud)
EVS/TK 27 Küte ja ventilatsioon
EVS/TK 28 Välisõhk ja kiirgusohutus
EVS/TK 29 Nanotehnoloogia (tegevus lõpetatud) 
EVS/TK 30 Tehnosüsteemide soojusisoleerimine
EVS/TK 31 Teedeala
EVS/TK 32 Korstnad ja elamute tahkekütteseadmed
EVS/TK 33 Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine
EVS/PK 34 Kvantitatiivne Struktuur-Aktiivsus Analüüs (QSAR) (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 35 Koristusteenused (tegevus lõpetatud) 
EVS/TK 36 Kinnisvara korrashoid
EVS/TK 37 Kütuste ja määrdeainete kvaliteet
EVS/TK 38 Metroloogia
EVS/TK 39 Mänguasjad (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 40 Kahjuritõrje teenuse osutamine (tegevus lõpetatud) 
EVS/TK 41 Keevitamine
EVS/PK 42 Veevarustus ja kanalisatsioon (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 43 Hoone ehitusprojekt (tegevus lõpetatud) 
EVS/TK 44 Elektromagnetiline ühilduvus
EVS/PK 45 Katuseehitusreeglid (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 46 Arst-homöopaadi teenused (tegevus lõpetatud) 
EVS/TK 47 Vee kvaliteet
EVS/TK 48 Vee- ja kanalisatsioonitehnika
EVS/TK 49 Ilu- ja isikuteenused
EVS/TK 50 Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)
EVS/PK 51 Lamekatused (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 52 Tolliteenuste osutajate kompetentsinõuded (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 53 Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 54 Loomulik valgustus hoonetes (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 55 Kontonumbrid (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 56 Linnatänavad (tegevus lõpetatud) 
EVS/TK 57 Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine
EVS/TK 58 Tarkvõrk
EVS/PK 59 Ehitusprojekt (tegevus lõpetatud) 
EVS/TK 60 Katuste ja tuulduvate fassaadide ehitus
EVS/TK 61 Müra ja ehitusakustika
EVS/TK 62 Maasoojuse puuraugud ja vee puurkaevud
EVS/TK 63 Ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete emissiooni hindamine (tegevus lõpetatud)
EVS/TK 64 Väetised ja lubiained
EVS/TK 65 Gaasitaristu
EVS/PK 66 Abi- ja juhtkoerte meeskondade ja koolitajate kompetentsinõuded
EVS/TK 67 Ühekomponentsed vahud
EVS/TK 68 Kaughasartmängude aruandlus
EVS/PK 69 Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus (tegevus lõpetatud)
EVS/PK 70 Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine (tegevus lõpetatud)
EVS/TK 71 Valveteenused ja -süsteemid
EVS/PK 72 Puittaimed haljastuses (tegevus lõpetatud)
EVS/TK 73 Piksekaitse
EVS/TK 74 Postiteenused
EVS/TK 75 Plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiad
EVS/TK 76 Reaalajamajandus
EVS/TK 77 Masinaohutus
EVS/PK 78 Linnatänavad 
EVS/TK 79 Liftid, eskalaatorid ja liikurteed
EVS/TK 80 Vesinikutehnoloogiad
EVS/TK 81 Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega desinfektantide ja pindade testmeetodid
EVS/TK 82 Tehisintellekt
EVS/TK 83 Ringmajandus
EVS/PK 84 Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus