EVS/TK 65

Gaasitaristu

Käsitlusala: Gaasivaldkonna ja gaasitaristu standardimine.

Peegelkomiteed
  • CEN/TC 234 - Gas infrastructure
  • CEN/TC 326 - Natural gas vehicles - Fuelling and operation
  • CEN/TC 408 - Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
Komitee liikmed
  1. Eesti Gaasiliit MTÜ
  2. Elering AS
  3. Gaasivõrk AS
  4. HeatConsult OÜ
  5. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
  6. Inspecta Estonia OÜ
  7. Vaatlejaliige-Lembit Ristik

Loomiskuupäev: 09.11.2017

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Siim Peetrimägi

Aseesimees: Igor Krupenski

Tehniline sekretär: -

Koordinaator: Liis Tambek