EVS/TK 04

Infotehnoloogia

Käsitlusala: Infotehnoloogia, geoinfosüsteemid, raalloetavad kaardid, nende liidesed ja käit, ehitiste mehaaniliste süsteemide juhtimine, maanteetransport ja selle jälgimisautomaatika, mõõturite kauglugemise vahendid ja süsteemid, uudne tootmistehnoloogia, meditsiiniinfo.

Peegelkomiteed
 • CEN/TC 224 - Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment
 • CEN/TC 247 - Building Automation, Controls and Building Management
 • CEN/TC 251 - Health informatics
 • ISO/IEC JTC 1/SC 7 - Software and systems engineering
 • ISO/IEC JTC 1/SC 17 - Cards and security devices for personal identification
 • ISO/IEC JTC 1/SC 27 - Information security, cybersecurity and privacy protection
 • CEN/CLC/JTC 13 - Cybersecurity and Data Protection
Komitee liikmed
 1. Tallinna Tehnikaülikool
 2. Cybernetica AS
 3. Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing
 4. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
 5. FocusIT OÜ
 6. Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS
 7. SK ID Solutions AS

Loomiskuupäev: 26.06.1997

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Liina Kamm

Koordinaator: Egle Kadastik