Skip to main content

EVS/PK 84

Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus

Käsitlusala: Eesmärk on uuendada ehitusvaldkonnas toimiva vabatahtliku kindlustuse ja sõlmitavate lepingute sisu ning nõuetega seoses vastavaid käsitlusala standardeid. Koostatakse uustöötlus Eesti standardile EVS 911 „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ ning Eesti standardile EVS 937 „Ehituse koguriskikindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“.

Peegelkomiteed
Komitee liikmed
  1. Advokaadibüroo Barrister
  2. Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit
  3. Novarc Group AS
  4. ERGO Insurance SE
  5. PZU Insurance
  6. If P&C Insurance AS

Loomiskuupäev: 07.05.2024

Esimees: Karl Haavasalu

Koordinaator: Jaana Oona