EVS/TK 76

Reaalajamajandus

Käsitlusala: Reaalajamajanduse valdkonna standardiseerimises osalemine.

Peegelkomiteed
 • CEN/TC 434 - Electronic Invoicing
 • CEN/TC 440 - Electronic Public Procurement
 • ISO/TC 295 - Audit data services
Komitee liikmed
 1. Eesti Raamatupidajate Kogu
 2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 3. Rahandusministeerium
 4. Eesti Kaupmeeste Liit
 5. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
 6. Eesti Pangaliit
 7. GS1 Estonia MTÜ
 8. Telia Eesti AS
 9. Swedpank AS

Loomiskuupäev: 08.04.2020

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Margus Tammeraja

Tehniline sekretär: Sirli Heinsoo

Koordinaator: Pirkko-Liisa Meius