Skip to main content

EVS/TK 36

Kinnisvara korrashoid

Käsitlusala: Kinnisvara korrashoiu valdkonda käsitlevate standardite koostamises osalemine ning algupäraste (sh vara hindamise sarja EVS 875) standardite koostamine.

Peegelkomiteed
 • CEN/TC 319 - Maintenance
 • CEN/TC 348 - Facility Management
Komitee liikmed
 1. MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit
 2. Tallinna Tehnikaülikool
 3. Reminet OÜ
 4. Tartu Linnavalitsus
 5. Riigi Kinnisvara AS
 6. Rahandusministeerium
 7. Kliimaministeerium
 8. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
 9. MTÜ Eesti Korteriühistute Liit
 10. Eesti Omanike Keskliit
 11. Pindi Kinnisvarahaldus OÜ
 12. RB Rail AS Eesti filiaal
 13. Maa-amet
 14. Digitaalehitus MTÜ

Loomiskuupäev: 06.06.2008

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Roode Liias

Koordinaator: Katri Kartau