EVS/TK 36

Kinnisvara korrashoid

Käsitlusala: Kinnisvara korrashoiu valdkonda käsitlevate standardite koostamises osalemine ning algupäraste (sh vara hindamise sarja EVS 875) standardite koostamine.

Peegelkomiteed
 • CEN/TC 319 - Maintenance
 • CEN/TC 348 - Facility Management
Komitee liikmed
 1. MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit
 2. Tallinna Tehnikaülikool
 3. Reminet OÜ
 4. Tartu Linnavalitsus
 5. Riigi Kinnisvara AS
 6. Rahandusministeerium
 7. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 8. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
 9. MTÜ Eesti Korteriühistute Liit
 10. Eesti Omanike Keskliit
 11. Pindi Kinnisvarahaldus OÜ
 12. RB Rail AS Eesti filiaal
 13. Maa-amet

Loomiskuupäev: 06.06.2008

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Roode Liias

Tehniline sekretär: Jüri Kröönström

Koordinaator: Liis Tambek