EVS/TK 36

Kinnisvara korrashoid

Käsitlusala: Kinnisvara korrashoiu valdkonda käsitlevate standardite koostamises osalemine ning algupäraste (sh vara hindamise sarja EVS 875) standardite koostamine.

Peegelkomiteed
 • CEN/TC 319 - Maintenance
 • CEN/TC 348 - Facility Management
Komitee liikmed
 1. MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit
 2. Tallinna Tehnikaülikool
 3. Tamme Kinnisvara OÜ
 4. Reminet OÜ
 5. Tartu Linnavalitsus
 6. Riigi Kinnisvara AS
 7. Rahandusministeerium
 8. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 9. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
 10. MTÜ Eesti Korteriühistute Liit
 11. Eesti Omanike Keskliit
 12. Pindi Kinnisvarahaldus OÜ
 13. RB Rail AS Eesti filiaal
 14. Maa-amet

Loomiskuupäev: 06.06.2008

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Roode Liias

Tehniline sekretär: Jüri Kröönström

Koordinaator: Liis Tambek