EVS/TK 75

Plokiahelate ja hajusraamatute tehnoloogiad

Käsitlusala: Plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiate valdkonna standarimises osalemine

Peegelkomiteed
  • ISO/TC 307 - Blockchain and distributed ledger technologies
  • CEN/CLC/JTC 19 - Blockchain and Distributed Ledger Technologies
Komitee liikmed
  1. Guardtime OÜ
  2. Cybernetica AS
  3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  4. Rahandusministeerium
  5. MTÜ Eesti WEB3 Koda

Loomiskuupäev: 13.01.2020

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Raido Saar

Aseesimees: Gilbert Pardla

Koordinaator: Egle Kadastik