EVS/TK 14

Ehitiste soojuslik toimivus

Käsitlusala: Soojusisolatsioonimaterjalid ja -tooted, hoonete ja nende osade soojuspidavus, tehiskeskkonna soojuslik toimivus ja energiakasutuse efektiivsus

Peegelkomiteed
 • CEN/TC 88 - Thermal insulating materials and products
 • CEN/TC 89 - Thermal performance of buildings and building components
 • ISO/TC 163 - Thermal performance and energy use in the built environment
Komitee liikmed
 1. AS Bauroc
 2. Eesti Ehitusettevõtjate Liit
 3. Eesti Ehitusinseneride Liit
 4. Reideni Plaat AS
 5. Saint-Gobain Eesti AS
 6. Estplast Tootmine OÜ
 7. Tallinna Tehnikaülikool
 8. Rockwool OÜ
 9. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
 10. Paroc AS
 11. Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus
 12. MTÜ Ehitusviimistlejate Liit
 13. Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ
 14. Kingspan Insulation OÜ

Loomiskuupäev: 12.04.2002

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Targo Kalamees

Tehniline sekretär: Marina Vaganova

Koordinaator: Jaana Oona