EVS/TK 33

Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine

Käsitlusala: Juhtimisüsteeme käsitlevate standardite tõlkimine, jälgida rahvusvaheliste peegelkomiteede tööd. EVS/TK 33 on tõlkinud ka vastavushindamist käsitlevaid standardeid.

Peegelkomiteed
 • CEN/CLC/JTC 1 - Criteria for conformity assessment bodies
 • CEN/SS F20 - Quality assurance
 • CEN/SS S26 - Environmental management
 • ISO/CASCO - Committee on conformity assessment
 • ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance
 • ISO/TC 176/SC 1 - Concepts and terminology
 • ISO/TC 176/SC 2 - Quality systems
 • ISO/TC 176/SC 3 - Supporting technologies
 • ISO/TC 207 - Environmental management
 • ISO/TC 207/SC 1 - Environmental management systems
 • ISO/TC 207/SC 2 - Environmental auditing and related environmental investigations
 • ISO/TC 251 - Asset management
 • ISO/TC 283 - Occupational health and safety management
 • ISO/TC 286 - Collaborative business relationship management
Komitee liikmed
 1. TJO Konsultatsioonid OÜ
 2. AS Metrosert
 3. Bureau Veritas Estonia OÜ
 4. Eesti Akrediteerimiskeskus
 5. AS Tallinna Vesi
 6. AS Tere
 7. Tallinna Tehnikaülikool
 8. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
 9. Keskkonnaministeerium
 10. Vaatlejaliige - Raivo Reisenbuk
 11. Eesti Kvaliteediühing

Loomiskuupäev: 30.05.2007

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Tauno-Jussi Onoper

Tehniline sekretär: Liis Tambek

Koordinaator: Liis Tambek