EVS/TK 81

Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega desinfektantide ja pindade testmeetodid

Käsitlusala: Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega desinfektantide ja pindade mikroobivastase tõhususe hindamine ning nende antimikroobsuse hindamine reaalkasutuse tingimustes. Komitee käsitlusala standardid on rakendatavad tervishoius, veterinaarias, põllumajanduses, toidutööstuses, koduses kasutuses. Komitee ei käsitle biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega desinfektantide ja pindade toksikoloogilist hindamist.

Peegelkomiteed
  • CEN/TC 216 - Chemical disinfectants and antiseptics
  • ISO/TC 330 - Surfaces with biocidal and antimicrobial properties
Komitee liikmed
  1. Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrje-ettevõtete Liit
  2. Puhastusekspert OÜ
  3. Tartu Ülikool
  4. Terviseamet
  5. Sotsiaalministeerium

Loomiskuupäev: 14.11.2022

Esimees: Angela Ivask

Koordinaator: Liis Tambek