EVS/TK 22

Informatsioon ja dokumentatsioon

Käsitlusala: Informatsioon ja dokumentatsioon

Peegelkomiteed
 • CEN/SS F17 - Administrative documents
 • ISO/TC 171 - Document management applications
 • ISO/TC 46 - Information and documentation
 • ISO/TC 46/SC 10 - Requirements for document storage and conditions for preservation
 • ISO/TC 46/SC 11 - Archives/records management
 • ISO/TC 46/SC 4 - Technical interoperability
 • ISO/TC 46/SC 8 - Quality - Statistics and performance evaluation
 • ISO/TC 46/SC 9 - Identification and description
 • CEN/TC 468 - Preservation of digital information
 • CEN/TC 468/WG 1 - General concepts for preservation of digital information
Komitee liikmed
 1. Eesti Rahvusarhiiv
 2. Eesti Äriarhiivi OÜ
 3. Eesti Keele Instituut
 4. Kultuuriministeerium
 5. Eesti Rahvusraamatukogu
 6. MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing
 7. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
 8. Tartu Ülikool
 9. MTÜ Dokumendihaldurite Ühing
 10. Muinsuskaitseamet

Loomiskuupäev: 10.02.2003

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Hanno Vares

Aseesimees: Raivo Ruusalepp

Tehniline sekretär: Meelis Somelar

Koordinaator: Kadri-Piibe Järve