EVS/TK 22

Informatsioon ja dokumentatsioon

Käsitlusala: Informatsioon ja dokumentatsioon

Peegelkomiteed
 • CEN/SS F17 - Administrative documents
 • CEN/TC 346 - Conservation of Cultural Heritage
 • ISO/TC 171 - Document management applications
 • ISO/TC 46 - Information and documentation
 • ISO/TC 46/SC 10 - Requirements for document storage and conditions for preservation
 • ISO/TC 46/SC 11 - Archives/records management
 • ISO/TC 46/SC 4 - Technical interoperability
 • ISO/TC 46/SC 8 - Quality - Statistics and performance evaluation
 • ISO/TC 46/SC 9 - Identification and description
Komitee liikmed
 1. Eesti Rahvusarhiiv
 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
 3. Eesti Äriarhiivi OÜ
 4. Eesti Keele Instituut
 5. Kultuuriministeerium
 6. Eesti Rahvusraamatukogu
 7. MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing
 8. Vaatlejaliige - Taavi Valdlo
 9. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
 10. Tartu Ülikool
 11. MTÜ Dokumendihaldurite Ühing
 12. Muinsuskaitseamet

Loomiskuupäev: 10.02.2003

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Hanno Vares

Aseesimees: Raivo Ruusalepp

Tehniline sekretär: Kai Välbe

Koordinaator: Triin Teppand