EVS/TK 22

Informatsioon ja dokumentatsioon

Käsitlusala: Informatsioon ja dokumentatsioon

Peegelkomiteed
 • CEN/SS F17 - Administrative documents
 • ISO/TC 171 - Document management applications
 • ISO/TC 46 - Information and documentation
 • ISO/TC 46/SC 10 - Requirements for document storage and conditions for preservation
 • ISO/TC 46/SC 11 - Archives/records management
 • ISO/TC 46/SC 4 - Technical interoperability
 • ISO/TC 46/SC 8 - Quality - Statistics and performance evaluation
 • ISO/TC 46/SC 9 - Identification and description
Komitee liikmed
 1. Eesti Rahvusarhiiv
 2. Eesti Äriarhiivi OÜ
 3. Eesti Keele Instituut
 4. Kultuuriministeerium
 5. Eesti Rahvusraamatukogu
 6. MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing
 7. Vaatlejaliige - Taavi Valdlo
 8. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
 9. Tartu Ülikool
 10. MTÜ Dokumendihaldurite Ühing
 11. Muinsuskaitseamet

Loomiskuupäev: 10.02.2003

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Hanno Vares

Aseesimees: Raivo Ruusalepp

Tehniline sekretär: Kai Välbe

Koordinaator: Maarika Uusmaa