EVS/TK 05

Tuletõrje- ja päästevahendid

Käsitlusala: Tulekaitsevahendid ja tuletõrje, tuleohutus, käsitulekustutid, tuletõrje signalisatsioonisüsteemid, paiksed tuletõrjesüsteemid, tuletõrjeteenistuse seadmed

Peegelkomiteed
 • CEN/TC 191 - Fixed firefighting systems
 • CEN/TC 192 - Fire and Rescue Service Equipment
 • CEN/TC 401 - Reduced Ignition Propensity Cigarettes
 • CEN/TC 70 - Manual means of fire fighting equipment
 • CEN/TC 72 - Fire detection and fire alarm systems
 • ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting
 • ISO/TC 92 - Fire safety
 • ISO/TC 92/SC 3 - Fire threat to people and environment
 • ISO/TC 92/SC 4 - Fire safety engineering
Komitee liikmed
 1. Päästeamet
 2. Eesti Turvaettevõtete Liit
 3. Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
 4. Eesti Tuletõrjeliit
 5. Inspecta Estonia OÜ
 6. Sisekaitseakadeemia
 7. OÜ Keraplast
 8. Siseministeerium
 9. Tuleohutusekspert Toomas Randmaa OÜ
 10. Eesti Kindlustusseltside Liit
 11. MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid
 12. MTÜ Eesti Tuleohutusekspertide Liit

Loomiskuupäev: 26.02.1998

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Tagne Tähe

Koordinaator: Liis Tambek