Skip to main content

EVS/TK 05

Tuletõrje- ja päästevahendid

Käsitlusala: Tulekaitsevahendid ja tuletõrje, tuleohutus, käsitulekustutid, tuletõrje signalisatsioonisüsteemid, paiksed tuletõrjesüsteemid, tuletõrjeteenistuse seadmed

Peegelkomiteed
 • CEN/TC 191 - Fixed firefighting systems
 • CEN/TC 192 - Fire and Rescue Service Equipment
 • CEN/TC 401 - Reduced Ignition Propensity Cigarettes
 • CEN/TC 70 - Manual means of fire fighting equipment
 • CEN/TC 72 - Fire detection and fire alarm systems
 • ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting
 • ISO/TC 92 - Fire safety
 • ISO/TC 92/SC 3 - Fire threat to people and environment
 • ISO/TC 92/SC 4 - Fire safety engineering
Komitee liikmed
 1. Päästeamet
 2. Eesti Turvaettevõtete Liit
 3. Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
 4. Inspecta Estonia OÜ
 5. Sisekaitseakadeemia
 6. OÜ Keraplast
 7. Siseministeerium
 8. Tuleohutusekspert Toomas Randmaa OÜ
 9. Eesti Kindlustusseltside Liit
 10. MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid
 11. MTÜ Eesti Tuleohutusekspertide Liit

Loomiskuupäev: 26.02.1998

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Maret Rannala

Koordinaator: Katri Kartau