EVS/TK 13

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Käsitlusala: Ehitiste projekteerimine

Peegelkomiteed
 • CEN/TC 250 - Structural Eurocodes
 • CEN/TC 250/SC 1 - Eurocode 1: Actions on structures
 • CEN/TC 250/SC 2 - Eurocode 2: Design of concrete structures
 • CEN/TC 250/SC 2/WG 2 - Design of fastenings for use in concrete
 • CEN/TC 250/SC 3 - Eurocode 3 - Design of steel structures
 • CEN/TC 250/SC 4 - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
 • CEN/TC 250/SC 5 - Eurocode 5: Design of timber structures
 • CEN/TC 250/SC 6 - Eurocode 6: Design of masonry structures
 • CEN/TC 250/SC 7 - Eurocode 7 - Geotechnical design
 • CEN/TC 250/SC 8 - Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures
 • CEN/TC 250/SC 9 - Eurocode 9: Design of aluminium structures
 • CEN/TC 250/SC 10 - EN 1990 Basis of structural design
 • CEN/TC 250/SC 11 - Structural Glass
Komitee liikmed
 1. EstKonsult OÜ
 2. Eesti Ehitusettevõtjate Liit
 3. Päästeamet
 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
 5. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit
 6. Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit
 7. Eesti Ehitusinseneride Liit
 8. Sisekaitseakadeemia
 9. Tallinna Tehnikaülikool
 10. Skeleton OÜ
 11. Vaatlejaliige - Taivo-Ahti Adamson

Loomiskuupäev: 12.04.2002

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Ivar Talvik

Tehniline sekretär: Katrin Kaasik

Koordinaator: Katrin Kaasik