EVS/TK 38

Metroloogia

Käsitlusala: Metroloogia

Peegelkomiteed
 • CEN/SS F05 - Measuring Instruments
 • CEN/TC 176 - Thermal energy meters
 • CEN/TC 237 - Gas meters
 • CEN/TC 290 - Dimensional and geometrical product specification and verification
 • CEN/TC 332 - Laboratory equipment
 • CEN/TC 92 - Water meters
 • IEC/TC 85 - Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities
 • ISO/TC 12 - Quantities and units
 • ISO/TC 213 - Dimensional and geometrical product specifications and verification
 • ISO/TC 30 - Measurement of fluid flow in closed conduits
 • ISO/TC 48 - Laboratory equipment
 • CEN/CLC/JTC 18 - Weighing instruments
Komitee liikmed
 1. Tallinna Tehnikaülikool
 2. AS Metrosert
 3. Tartu Ülikool
 4. Eesti Akrediteerimiskeskus
 5. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
 6. AS Tallinna Vesi
 7. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 8. Vaatlejaliige – Riina Lepik
 9. Elering AS
 10. Gaasivõrk AS

Loomiskuupäev: 30.01.2009

Tehnilise komitee tööprogramm

Esimees: Lauri Lillepea

Koordinaator: Liis Tambek