ISO juhtimissüsteemides kliimamuutustega arvestamine

28.02.2024
Alternate Text

ISO on heaks kiitnud mitmetes olemasolevates ja ka tulevastes juhtimissüsteemide standardites kahe jaotise täiendamise. Muudatused toetavad ISO Londoni deklaratsiooni.

Muudatused jaotistes 4.1 ja 4.2 aitavad tagada, et organisatsioonid arvestaksid oma juhtimissüsteemides ka kliimamuutustega.

Nende hulgas on kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO 9001:2015, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standard ISO 45001:2018 ning infoturbe haldamise süsteemide standard ISO/IEC 27001:2022. Muudatused avaldatakse esialgu 31-le rahvusvahelisele standardile | 144 KB | PDF.

 

Muudatuste eesmärk

Jaotiste 4.1 ja 4.2 põhieesmärk jääb muutumatuks, rõhutades vajadust käsitleda kõiki juhtimissüsteemi tõhusust mõjutavaid sise- ja välistegureid, kuid kliimaaspektide olulisus on nüüd eraldi välja toodud.

Euroopas üle võetud ISO juhtimissüsteemide standardite muudatuste kohta algatab CEN oma tavapärased ülevõtu protseduurid.

Akrediteeritud sertifitseerimisasutustele ja sertifitseeritud organisatsioonidele annab täiendavad juhised IAF.

Muudatused on allalaaditavad meie e-poest.