Skip to main content

Uue CEN komitee “Andmehaldus, andmeruumid, Cloud ja Edge” asutamisettepanek

13.03.2024
Alternate Text

Blackboard/Shutterstock.com

Itaalia standardimisorganisatsioon (UNI) tegi ettepaneku uue tehnilise komitee "Andmehaldus, andmeruumid, Cloud ja Edge" loomiseks. Komitee eesmärk on andmehalduse, andmeruumide, Cloud ja Edge valdkondade standardiseerimine, sealhulgas on:

 •   andmete haldamine, andmete kvaliteet ja andmete elutsükli haldamine;
 •   koostalitlusvõime, porditavus ja ümberlülitusvõime;
 •   organisatsioonilised raamistikud ja metoodikad, sealhulgas IT-haldussüsteemid;
 •   protsesside ja toodete hindamisskeemid;
 •   nutitehnoloogia, objektid, hajutatud töötlusseadmed, arvutiteenused.

Kavandatav uus komitee töötaks välja spetsiifilised andmehalduse, andmeruumide, Cloud ja Edge seotud tehnilisi standardeid, mis toetavad ja julgustavad digiteerimise laialdast kasutuselevõttu, tööstuse ühtset digitaalset turgu Euroopa Liidus.

Eesmärk on toetada Euroopa Liidu tööstuse suuremat tõhusust, tootlikkust ja konkurentsivõimet ning selle täielikku integreerimist ülemaailmsesse digitaalturgu.

 

Euroopa õiguslik raamistik

Esialgne eesmärk on toetada Euroopa andmestrateegia osana juba kehtivate või väljatöötamisel olevate ELi määruste standardimisvajadusi.

Kavandatava uue komiteega haakuvad järgmised EÜ direktiivid/määrused ja muud õigusaktid:

 •   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/868, 30. mai 2022
 •   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/1925, 14. september 2022
 •   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/2065, 19. oktoober 2022
 •   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1807, 14. november 2018
 •   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014
 •   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 679/2016, 27. aprill 2016
 •   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1024, 20. juuni 2019
 •   COM(2022) 68
 •   COM(2022) 720
 •   COM(2021) 281

Eestis on antud valdkonnaga seotud komiteed EVS/TK 04 “Infotehnoloogia”, EVS/TK 75 “Plokiahelate ja hajusraamatute tehnoloogiad” ja EVS/TK 82 “Tehisintellekt”. EVS ootab Eesti huvi osas sisendit hiljemalt 24.04.2024.

Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Egle Kadastik.