Uudised

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Juhikoolitus. Intelligentne koolitussüsteem sõiduki juhtimiseks 23.11.2021
Uue komitee eesmärk on koostada rahvusvahelised standardid, mis tooks välja sõidukijuhtimise intelligentse koolitussüsteemi terminid, määratlused, nõuded ja katsemeetodid.
Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number 16.11.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.11.2021).
Toimus standardimiskomiteede infopäev 08.11.2021
29. oktoobril toimus, esmakordselt virtuaalse kohtumisena, tänavune standardimiskomiteede infopäev.
Algab standardi „Juhised tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele“ uustöötluse koostamine 04.11.2021
Standardis antakse juhised kantava tulekustuti kontrollimiseks, hooldamiseks, laadimiseks ja survekatse tegemiseks ning tulekustuti hoolduspunkti tehnilise varustatuse ja teenuse kvaliteedi ühtlustamiseks.
Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene number 02.11.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.11.2021).
Uue ISO komitee asutamisettepanek - Menstruatsioonitooted 25.10.2021
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel uue komitee „Menstrual products“ (Menstruatsioonitooted) loomine. Ettepaneku on teinud ISO/COPOLCO.
Loodud ISO projektkomitee - Guidelines for the promotion and implemenatation of gender equality 20.10.2021
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis (ISO) on asutatud uus projektkomitee - ISO/PC 337 „Guidelines for the promotion and implementation of gender equality“ (Suunised soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja rakendamiseks).
Algas uue algupärase standardi „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kütte- ja jahutussüsteemid“ koostamine 19.10.2021
Kavandatav standard peaks tagama nõuete ühtlustamise ja täitma puudused reeglistiku osas, mis käsitleb erinevaid katsetusi objektide vastuvõtmisel ja seadistamisel.
Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine number 18.10.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.10.2021).
Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene number 04.10.2021
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.10.2021).