Uudised

Tegevuse lõpetab EVS/PK 72 30.11.2020
Eesmärkide täitmise tõttu lõpetab tegevuse EVS/PK 72 "Puittaimed haljastuses".
Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number 17.11.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (16.11.2020).
Ehitusaegse puude kaitse standard EVS 939-3:2020 on ilmunud 16.11.2020
Uus standard aitab langetada kaalutletud otsuseid ja lahendada probleeme, mis on tekkinud olemasolevate puude läheduses toimuva ehitustegevusega.
Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - Ecological restoration 06.11.2020
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Ecological restoration" (Ökoloogiline taastamine).
Asutatud uus tehniline komitee - CEN/TC 466 "Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear" 05.11.2020
Euroopa standardimisorganisatsiooni (CEN) poolt on loodud uus tehniline komitee CEN/TC 466 „Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear“ (Säästev kalandus, vesiviljelus ja püügivahendid).
Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene number 03.11.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (02.11.2020).
Laieneb EVS/TK 05 "Tuletõrje- ja päästevahendid" käsitlusala 30.10.2020
EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ hakkab peegeldama CEN–i tehnilise komitee CEN/TC 401 „Reduces Ignition Propencity Cigarettes“ tegevust.
Tegevuse lõpetab EVS/PK 69 27.10.2020
27.10.2020 lõpetas tegevuse projektkomitee EVS/PK 69 "Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus".
Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine number 16.10.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.10.2020).
Koostamisel algupärase standardi EVS 807:2016 muudatus 06.10.2020
EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ on alustanud muudatuse koostamisega standardile EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“.