Uudised

Koostamisel algupärase standardi EVS 652:1994 uustöötlus 27.03.2020
Standard EVS 652 "Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod" on ette nähtud tahkete lisandite ja tuhasuse määramiseks samast põlevkiviõli proovist.
Uue ISO komitee asutamisettepanek - Liitium 27.03.2020
Komitee eesmärk on liitiumi kaevandamise, rikastamise, ekstraheerimise, eraldamise ja liitiumiosakeste vajalikeks liitiumiühenditeks/-materjalideks muutmise standardiseerimine.
Koostamisel on algupäraste standardite EVS 860:2015, EVS 860-1:2010 ja EVS 860-6:2015 uustöötlused 25.03.2020
Eesti komitee EVS/TK 30 ettepanekul alustati kolme tehniliste paigaldiste termilise isoleerimise algupäraste standardite uustöötluste koostamist.
Seoses COVID-19 pandeemiaga on osad isikukaitse- ja meditsiiniseadmete standardid tasuta alla laetavad 24.03.2020
Seoses koroonaviiruse puhanguga Euroopas tegi Eesti Standardikeskus erandkorras vabalt kättesaadavaks osad isikukaitse- ja meditsiiniseadmete standardid, mis on vajalikud COVID-19 pandeemia vastu võitlemiseks.
Uue ISO komitee asutamisettepanek - Finantsasutuste ja äriorganisatsioonide turvaseadmed 22.03.2020
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioon tegi ettepaneku asutada uus tehnline komitee - Security equipment for financial institutions and commercial organizations.
Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu teine number 20.03.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (19.03.2020).
EVS klienditeenindus külastajatele suletud 16.03.2020
Seoses kehtestatud eriolukorraga Eestis on Standardikeskuse klienditeenindus alates esmaspäevast s.o 16. märtsist kuni uue töökorralduse selgumiseni külastajatele suletud.
Koostamisel on algupäraste standardite EVS 846:2013 ja EVS 848:2015 uustöötlused 16.03.2020
EVS/TK 48 "Vee- ja kanalisatsioonitehnika" ettepanekul on alustatud kahe algupärase standardi uustöötluste koostamisega.
Asutatud uus CEN-CLC komitee CEN-CLC/JTC 20 „Hyperloop systems“ 12.03.2020
Euroopa Standardimiskomitee (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee (CENELEC) poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN-CLC/JTC 20 „Hyperloop systems“, mille sekretariaati haldab Hollandi standardiorganisatsioon NEN.
Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene number 02.03.2020
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (02.03.2020).