Skip to main content

Registreeritud on uus tehniline komitee EVS/TK 83 „Ringmajandus“

10.11.2023
Alternate Text

Koondamaks ringmajandusega seotud avaliku-, erasektori ja vabaühenduste huvipooli ning toetamaks horisontaalsete (harmoniseeritud) standardite väljatöötamist, mis arvestavad Eestile iseäralikke tingimusi, õigusloomet ja poliitikat, registreeriti 20. oktoobril 2023 Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuses uus tehniline komitee EVS/TK 83 "Ringmajandus".

Nimetatud komitee käsitleb ringmajanduse valdkonna standardimist, et töötada välja raamistikud, juhised, tugivahendid ja nõuded kõigi kaasatud organisatsioonide tegevuste elluviimiseks, et maksimeerida panust kestlikkusse arengusse. Komitee eesmärk on toetada ja mõõta üleminekut ringmajandusele.

Komitee tulemite eesmärk on ühtlustada rahvusvahelist, Euroopa ja Eesti standardimist, aidates samal ajal kaasa jätkusuutlikule rohemajandusele.

Komitee asutajaliikmed on Taasterahastu OÜ, Ragn-Sells AS, Tallinna Tehnikaülikool, VKG AS, Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, Lowmerism OÜ, Kliimaministeerium, Keskkonnaagentuur, Sustinere OÜ, MTÜ Eesti Disainikeskus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, MTÜ Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ning MTÜ Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

Liikmete esindajate seast valiti komitee esimeheks Lowmerism OÜ esindaja Mayri Tiido, aseesimeheks Keskkonnainvesteeringute Keskus SA esindaja Rita Jürmann ning sekretäriks Taasterahastu OÜ esindaja Anu Kull.

Komitee töös on võimalik osaleda kõigil valdkonnas tegutsevatel huvitatud osapooltel esitades selleks vastavasisulise avalduse. Komitee juhindub oma töös EVS juhendist 6.

Huvi korral ja täiendava info saamiseks nii komitee kui ka valdkonna standardite kohta on kontaktisik Katri Kartau.