Skip to main content

Asutatud on uus tehniline komitee CEN/TC 475 "Finants"

14.12.2023
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsioonis (CEN) asutati uus tehniline komitee - CEN/TC 475 "Finance" ning sekretariaati hakkab haldama Saksa standardimisorganisatsioon (DIN).

Komitee eesmärk on standardida erinevaid finantsalaseid teemasid:

  • põhilised finantsanalüüsid eraklientidele,
  • jätkusuutlik finantsialane standardimine Euroopa kontekstis,
  • päringumeetodid, protsessid, investorite jätkusuutlikkuse eelistuste hindamine,
  • jätkusuutlikkuse teemasid puudutav tootedeklaratsioon ja märgistus,
  • standardiseeritud finants- ja riskianalüüs investoritele.

Loodud komitee hakkab käsitlema jätkusuutlikke finantsialaste praktikate standardimise vajadusi, töötades välja standardid, mis keskenduvad konkreetsemalt Euroopale.

Need standardid aitavad ühtlustada jätkusuutlikkuse tegureid ja avalikustamise nõudeid, edendades läbipaistvust, võrreldavust ja usaldusväärsust finantstoodetes ja teenustes.

Pakkudes ühtset lähenemist ja järjepidevat metoodikat, täiendab komitee olemasolevaid raamistikke ja ühtlustab neid, suurendades nende tõhusust ja sidusust. See koostöö hakkab edendama sidusrühmade vahelist koordineerimist ja ühtset finantssüsteemi Euroopas, millest saavad kasu nii tarbijad, investorid kui ka organisatsioonid.  

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Katri Kartau.