Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu 2023 teine number

18.12.2023
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu teine (15.12.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

1 uus tõlge on kommenteerimisel:
prEN 747-1 „Mööbel. Narivoodid ja kõrged voodid. Osa 1: Ohutuse, tugevuse ja vastupidavuse nõuded“.

Eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit:
EVS-EN 12390-6:2023 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 6: Katsekehade lõhestustõmbetugevus",
EVS-EN 12521:2023 „Mööbel. Ohutus, tugevus ja vastupidavus. Nõuded kodulaudadele",
EVS-EN 1264-2:2021 „Veepõhised pinnasisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 2: Põrandküte: Soojusvõimsuse kindlaksmääramise meetodid, kasutades arvutusi ja eksperimentaalseid katseid",
EVS-EN 15725:2023 „Ehitustoodete ja -elementide laiendatud tuleohutusalane kasutusulatus: EXAP-standardite ja EXAP-protokollide koostamise põhimõtted",
EVS-EN 15959:2023 „Anorgaanilised väetised. Ekstraheeritud fosfori P2O5 määramine",
EVS-EN 16035:2023 „Akna- ja uksetarvikute toimivuse infoleht (HPS). Tule ja/või suitsu tõkestamiseks kasutatavate uste ja/või avatavate akende tarvikute võrdlemist võimaldavate katseandmete identifitseerimine ning kokkuvõte",
EVS-EN 197-6:2023 „Tsement. Osa 6: Taaskasutatavaid ehitusmaterjale sisaldav tsement",
EVS-EN 480-1:2023 „Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Katsemeetodid. Osa 1: Katsetamisel kasutatav etalonbetoon ja etalonmört",
EVS-EN IEC 61557-7:2022/A1:2023 ja konsolideerituna EVS-EN IEC 61557-7:2022+A1:2023 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 7: Faasijärjestus",
EVS-EN ISO 4037-1:2021 „Kiirguskaitse. Dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende footoni energiast sõltuva koste määramiseks kasutatav röntgen- ja gammaetalonkiirgus. Osa 1: Kiirgusparameetrid ja saamismeetodid",
EVS-EN ISO 4037-2:2021 „Kiirguskaitse. Dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende footoni energiast sõltuva koste määramiseks kasutatav röntgen- ja gammaetalonkiirgus. Osa 2: Kiirguskaitseline dosimeetria energiavahemikes 8 keV kuni 1,3 MeV ja 4 MeV kuni 9 MeV".

Direktiivi 2014/53/EL „Raadioseadmed“ all lisandus 2 muudatust/konsolideeritud standardit.

Direktiivi 2016/425/EL „Isikukaitsevahendid“ all lisandus 3 standardit ja 1 muudatus/konsolideeritud standard.

Head lugemist!