Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu 2023 esimene number

01.11.2023
Alternate Text

EVS Teataja novembrikuu esimene (01.11.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

10 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 13126-1:2022 „Akna ja uksetarvikud Akende ja akenuste tarvikud – Nõuded ja katsemeetodid Osa 1: Ühised nõuded kõikidele tarvikutüüpidele“,
EVS-EN 14825:2022 „Kliimaseadmed, vedelikjahutid ja elektrilise ajamiga kompressoriga soojuspumbad ruumide kütmiseks ja jahutuseks. Testimine ja hindamine osakoormusega tingimustes ja sesoonsete näitajate arvutamine“,
EVS-EN 16931-1:2017+A1:2019 „E-arveldus. Osa 1: E-arve põhielementide semantiline andmemudel“,
EVS-EN 197-6:2023 „Tsement - Osa 6: Taaskasutatavaid ehitusmaterjale sisaldav tsement“,
EVS-EN IEC 60598-2-22:2022 „Valgustid. Osa 2-22: Erinõuded. Valgustid hädavalgustuseks“,
prEN 10278 „Roostevabast ja teistest eriterastest haljaste terastoodete mõõtmed ja tolerantsid“,
prEN 12255-3 „Reoveepuhastid. Osa 3: Eelpuhastus“,
prEVS-ISO 22734 „Vee elektrolüüsi kasutavad vesinikugeneraatorid. Tööstuslikud, kaubanduslikud ja kodutarbija rakendused“,
prEVS-ISO/IEC 20000-3 „Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 3: Juhised standardi ISO/IEC 20000-1 käsitlusala määratlemise ja kohaldatavuse kohta“,
prEVS-ISO/IEC 27035-1 „Infotehnoloogia. Infoturvaintsidentide haldus. Osa 1: Põhimõtted ja protsess“.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
EVS 933:2022/A1:2023 ja konsolideerituna EVS 933:2022+A1:2023 „Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele",
EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023 „Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid",
EVS-EN 15749:2022 „Väetised. Sulfaadisisalduse määramine kolme eri meetodi abil",
EVS-EN 16907-4:2018 „Mullatööd. Osa 4: Pinnase töötlemine lubja ja/või hüdrauliliste sideainetega",
EVS-EN ISO 17294-2:2023 „Vee kvaliteet. Induktiivsidestatud plasma massispektromeetria (ICP-MS) rakendamine. Osa 2: Valitud elementide, kaasa arvatud uraani isotoopide määramine",
EVS-ISO 17289:2023 „Vee kvaliteet. Lahustunud hapniku sisalduse määramine. Optilise sensori meetod".

Asutatud on uus komitee: EVS/TK 83 „Ringmajandus“.

Head lugemist!