Kitsenes EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“ käsitlusala

08.03.2024
Alternate Text

EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“ lõpetas rahvusvahelise komitee ISO/IEC JTC 1/SC 37 „Biometrics“ tegevuse peegeldamise. Eesmärk on luua eraldi EVS komitee ISO/IEC JTC 1/SC 37 peegeldamiseks, kuhu saavad panustada kõik valdkonnast huvitatud osapooled.

EVS/TK 04 uus käsitlusala on infotehnoloogia, geoinfosüsteemid, raalloetavad kaardid, nende liidesed ja käit, ehitiste mehaaniliste süsteemide juhtimine, maanteetransport ja selle jälgimisautomaatika, mõõturite kauglugemise vahendid ja süsteemid, uudne tootmistehnoloogia, meditsiiniinfo.

Huvi ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Egle Kadastik.