Skip to main content

Uue ISO komitee „Kanepi rajatiste ja tegevuste ohutus, turvalisus ja head tootmistavad“ asutamisettepanek

04.07.2024
Alternate Text

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee „Kanepi rajatiste ja tegevuste ohutus, turvalisus ja head tootmistavad“ (Safety, security and good production practices of cannabis facilities and operations). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Kanada Standardimisorganisatsioon (SCC).

Uue loodava komitee käsitlusalaks on kanepi rajatiste ja tegevuste ohutuse standardimine piirkondades, kus need on seaduslikud. See hõlmab tarneahelat alates kasvatamisest, töötlemisest, tootmisest, pakendamisest, levitamisest kuni transpordi ning kanepi ja kanepitoodete jaekauplusteni.

Standardimine hõlmab: terminoloogiat, katsemeetodeid, kanepikasvatus- ja tootmisseadmeid ja nende kasutamist, jäätmete kõrvaldamist, õhu kvaliteeti, häid tootmistavasid ja -praktikaid, rajatiste ja toimingute turvalisust, ja sellega seotud kvaliteedijuhtimissüsteeme.

Kanepi rajatiste ja tegevuste ohutus, turvalisus ja head tootmistavad

Komitee eesmärgiks on kanepi rajatiste ja tegevuste ohutuse, turvalisuse ja heade tootmistavade valdkondade standardiseerimine. Sealhulgas on tervise-, ohutus- ja turvalisuse küsimused, mida praegused tehnilised komiteed ei käsitle. Need küsimused hõlmavad ravimite ja meelelahutuslike uimastite tootmist, ohtlike lahustite kasutamist, tuleohtlikke auruohte ja turvalisuse jälgimist kogu tarneahelas. Samuti on eritingimused tule- ja elektriohutuse osas.

Kavandatava komitee dokumendid standardiseerivad kanepikasvatus- ja töötlemisrajatiste ehitamist ja kasutust, toetades seadmete hankimist ja innovatsiooni põllumajandustavades. Legaliseerimise laienemine suurendab vajadust tootmisseadmete järele. Head tootmistavad tõstavad efektiivsust ja turvalisust, aidates ettevõtetel siseneda maailmaturule.

Standardimistegevused hõlmavad turvalisuse parandamist kanepitöötajatele ja jaemüügipindadele ning aitavad vältida ebaseaduslike toodete levikut. Samuti käsitletakse jäätmekäitlust ja keskkonnaprobleeme. Komitee töötab välja vastavushindamise dokumendid ja juhendid, jälgides standardite tõhusust ja mõju turvalisusele ning töötajate õnnetusjuhtumitele. Kõik dokumendid järgivad ISO globaalseid poliitikaid ja toetavad avalikku korda ning turulepääsu hõlbustamist.

EVS ootab Eesti huvi osas sisendit hiljemalt 5. augustiks 2024. Osalemine Euroopa ja rahvusvahelistes tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Anna-Maria Hütt.