Skip to main content

Keskkonnajuhtimine standardi ISO 14001:2015 põhjal

Koolituse kuupäev: 30.10.2024

Koolituse eesmärk: Tutvustada ettevõtetele juhtimissüsteemide standardit EVS-EN ISO 14001:2015 Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega.

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, keskkonnajuhid, ettevõtete juhid jt juhtimissüsteemide standardite rakendamise ja töökorras hoidmise eest vastutavad töötajad.

Koolituse toimumise aeg: 30.oktoober 2024 kell 10.00-15.10

Koht: Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Lektor: Urmas Karileet – Integre OÜ

See rahvusvaheline standard:

- määrab kindlaks nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile, mida organisatsioon võib kasutada oma keskkonnaalase tulemuslikkuse suurendamiseks;

- on mõeldud kasutamiseks organisatsioonidele, kes soovivad juhtida oma keskkonnaalaseid vastutusi süstemaatilisel teel, mis aitab kaasa keskkonnaalasele jätku-suutlikkusele;

- aitab organisatsioonil saavutada oma keskkonnajuhtimissüsteemi kavatsetud tulemused, mis lisavad väärtust keskkonnale, organisatsioonile endale ja huvipooltele. Keskkonnajuhtimissüsteemi kavatsetud tulemused, mis on kooskõlas keskkonnaalaste juhtpõhimõtetega, hõlmavad järgmist: — keskkonnaalase tulemuslikkuse suurendamine; — vastavuskohustuste täitmine; — keskkonnaalaste eesmärkide saavutamine;

- on kohaldatav kõikidele organisatsioonidele nende suurusest, tüübist ja olemusest sõltumata ning kohaldub tema tegevuste, toodete ja teenuste keskkonnaaspektidele, mida organisatsioon võib vastavalt enda kindlaks määratule elutsükli vaates kas ohjata või mõjutada.

Osavõtutasu: 275 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu)

Soodustused:
Osalejatel on soovi korral võimalus osta -10% soodustusega paberkandjal standard:
EVS-EN ISO 14001:2015 Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Tasumine ja loobumine: Koolituse maksumus tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee  aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Avatud kuni 15.oktoober 2024 või koolitusgrupi täitumiseni

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee