Skip to main content

ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine II osa

Koolitusele regristreerumine on lõppenud
Koolituse kuupäev: 11.09.2024

Koolituse eesmärk: Hõlbustada väikeettevõtetel iseseisvalt standardi ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete mõistmist ja rakendamist oma organisatsioonis

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt standardi ISO 9001:2015 nõuetele.

Koht:  Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (Akadeemia tee 21/6, Tallinn)

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolitus koosneb 3-st osast (kokku 18 akadeemilist tundi).

Koolitus on mõeldud standardi ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi iseseisvaks loomiseks ja on jagatud kolme etappi. Koolituse I etapp keskendub ISO 9001:2015 nõuete selgitamisele ja mõistmisele ning juhtimissüsteemi loomise ja rakendamise lähteülesande püstitamisele. Koolituse II ja III etapis vaadatakse üle koolitusel osaleja poolt tehtud juhtimissüsteemi loomise kodutööd ning vajadusel nõustatakse tehtu korrigeerimisel. II koolituspäeval läbitakse läbi ka ISO 9001 juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus. Koolituspäevade vahele jääb optimaalne aeg uue süsteemi juurutamiseks enda ettevõttes.

Koolituse 1.päev

08.05.2024 kell 10.00-15.10
- ISO 9001:2015 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedialased juhtpõhimõtted ja eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomise tegevused
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

Koolituse 2.päev

11.09.2024 kell 10.00-15.10
- ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi siseauditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö
- Soovi korral täiendav praktiline konsultatsioon ettevõttes (aeg 
ja tasu kokkuleppel koolitajaga)

Koolitaja viib ettevõttes läbi konsultatsiooni, mille käigus vaadatakse üle osaleva ettevõtte juhtimissüsteem ja toimub nõustamine selle loomiseks. Konsultatsioon võib aset leida II ja III koolituspäeva vahel, kui süsteem on juba valmis ja dokumenteeritud, või siis I ja II koolituspäeva vahel, kui on raskusi süsteemi loomise alustamisega. Konsultatsioon on osalejatele vabatahtlik, kuid täiendava tasu eest.

Koolituse 3.päev

08.11.2024 (kuupäev täpsustamisel) kell 10.00-15.10
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Veendumine ISO 9001:2015 nõuete täidetuses
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

Soovitame ettevõttest kahte osalejat, see lihtsustab Teil kvaliteedijuhtimissüsteemi loomist ja elluviimist:
- tekitab sünergiaefekti;
- annab parema tulemuse uue süsteemi juurutamisel;
- muudatuste juhtimine on lihtsam, arusaadavam ja kindlam;
- püstitatud eesmärgi kiirem saavutamine.

Osavõtutasu:
- ühe osaleja tasu 590 EUR (lisandub KM)
- teine osaleja samast ettevõttest 325EUR (lisandub KM)

Osavõtutasu sisaldab: 
- koolitusmaterjale
- koolitaja ning kohvipauside tasu
- tunnistust

Soodustused:
Osalejatel on soovi korral võimalus osta 10% soodustusega paberkandjal standard EVS-EN ISO 9001:2015 - EVS standard evs.ee | et

Tasumine ja loobumine: Koolituse maksumus tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks.

Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte osalemisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine:  30. aprill 2024 või kuni kohti jätkub

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee