Skip to main content

Katse- ja kalibreerimistulemuste esitamine. Nõuded tulemuste vormistamisele ja nõuetelevastavuse kontroll

Koolituse kuupäev: 18.09.2024

Koolituse eesmärk on tõsta katse- ja kalibreerimislaborite teadlikkust tulemuste esitamisele rakendatavatest nõuetest. Koolituse käigus tuuakse välja katselabori kohustused ja võimalused tulemuste vormistamisel ning tuuakse ka välja aspektid, mida jälgida kalibreerimis- ja katsetegevuse tellimisel. Koolituse käigus räägitakse enamlevinud vigadest ning pööratakse tähelepanu lisaks EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele ka teistele akrediteerimisnõuetele, mis tulemuste vormistamisel rakenduvad.

Koolituse sihtgrupp: kalibreerimis- ja katselaborid, sertifitseeritud tootjad, kvaliteedijuhid

Teemad: katsetulemuste vormistamisele esitatavad nõuded; kalibreerimistulemustele esitatavad lisanõuded; lihtsustatud viisi kasutamine; katsetulemuste säilitamine; akrediteerimisnõuetest tulenevad lisa-aspektid; katse- ja kalibreerimisteenuse tellimine; akrediteeritusele viitamine 

Koolituse toimumise aeg: 18.september 2024 kell 9.00-13.30

Koht: Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Lektorid: Toomas Tiivel, Kaarel Simson

Osavõtutasu: 175 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipause ja lektori tasu) 

Soodustused: Osalejatel on soovi korral võimalus osta -10%soodustusega paberkandjal standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele“

Tasumine ja loobumine: Koolituse maksumus tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee  aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Avatud kuni 02.september 2024 või koolitusgrupi täitumiseni.

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee