Asutatud uus ISO komitee - Machinery intended for use with foodstuffs

07.01.2020
Alternate Text

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon (ISO) on asutanud uue tehnilise komitee ISO/TC 326 „Machinery intended for use with foodstuffs“ (Toiduainetega kasutatavad seadmed), mille sekretariaati hakkab haldama Saksamaa standardimisorganisatsioon (DIN).

Komitee eesmärgiks on erinevate toiduvaldkonna tarneahela seadmete ja nende tarvikute standardiseerimine. Prioriteet on pagari- ja lihatööstuses kasutatavate seadmete standardiseerimine, s.h töötajate ja tarbijate tervise ja ohutuse tagamine.

Valdkonnaga osaliselt on seotud Eesti tehniline komitee EVS/TK 1 “Toit”, mis jälgib ISO/TC 34 “Food products” tegemisi ja mille liikmeid kaasatakse edaspidi ka ISO/TC 326  käsitlusalas standardite väljatöötamisse.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Lisainfo: Triin Teppand