Skip to main content

Avalik teave

Eesti Standardimis ja Akrediteerimiskeskuse valduses olevast teabest arvatakse avalikuks teabeks mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teavet, mis on loodud või tekkinud toote nõuetele vastavuse seaduses ja riigieelarvelise eraldise lepinguga sätestatud ülesandeid täites, sealhulgas järgmine standardimisega seotud teave:

 • riikliku standardimiskava täitmisega seotud teave;
 • Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide liikmelisusest tulenevate standardimiskohustustega seotud teave (sealhulgas teave hääletamisest ja hääletustulemustest);
 • rahvusvaheliste ja Euroopa standardimisorganisatsioonide töös osalemisega seotud teave;
 • standardimisprogramm ja riiklik standardimiskava ning selle koostamisega seotud teave;
 • EVS Teataja ning selle koostamisega seotud teave;
 • koostatavate ja avaldatud Eesti standardite menetlemisega seotud teave;
 • harmoneeritud standardite menetlemisega seotud teave;
 • koostamisel olevate ja avaldatud standarditega ning standardimisprogrammi teavitamisega seotud teave;
 • teave, mis puudutab riigieelarvest EVS-i avalike ülesannete täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist.

Standardite tellimused palume esitada standardite e-poe kaudu.

Standarditega on võimalik tutvuda neid ostes või tasuta EVS-i klienditeeninduses. Eestikeelsetest standarditest on Eesti Standardikeskus edastanud koopiad ka järgmistele raamatukogudele:

 • Eesti Rahvusraamatukogu,
 • Tartu Ülikooli Raamatukogu,
 • Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu,
 • Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu,
 • Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu.