Eesti Standardikeskus hakkab pakkuma akrediteerimisteenust

04.09.2020
Alternate Text

Lähtudes Vabariigi Valitsuse ettepanekust, otsustas Eesti Standardikeskuse liikmete üldkoosolek laiendada Standardikeskuse tegevusala akrediteerimisteenuse pakkumisega. Akrediteerimisteenuse osutamise võtab Standardikeskus üle sihtasutuselt Eesti Akrediteerimiskeskus, integreerides akrediteerimistegevused Standardikeskuse akrediteerimisteenust pakkuvasse struktuuriüksusesse. Eraldi struktuuriüksuses on jätkuvalt tagatud akrediteerimisteenuse sõltumatus ja erapooletus, samas võimaldab tegevuste liitmine ühtsesse organisatsiooni leida sünergiaid standardimise ja akrediteerimise kokkupuutekohtades ning saavutada täiendav efektiivsus tugifunktsioonide liitmise läbi. Eesti Standardikeskuse uueks nimeks saab alates 2021. aasta jaanuarist Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus.

Vabariigi Valitsus on varasemalt nimetanud oma 09.07.2020 korraldusega nr 253 alates 01.01.2021 Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid täitma Mittetulundusühing Eesti Standardikeskuse.

Akrediteerimisteenusega saavad vastavushindamisasutused lasta kolmandatel osapooltel hinnata oma protseduuride ja meetodite vastavust reeglitele, sealhulgas hinnatakse näiteks tehnilist kompetentsust ja usaldusväärsust. Teenust kasutavad katse- ja kalibreerimislaborid, võrdluskatsete korraldajad, sertifitseerimis- ning inspekteerimisasutused, kes osalevad sageli ka standardite väljatöötamises ning kasutavad neid oma igapäevases kutsetegevuses.