Eesti Standardikeskuse nime muutus

07.01.2021
Alternate Text

Alates 01.jaanuarist 2021 lisandus meie ühingu teenuste hulka akrediteerimisteenuste pakkumine ja tegutsemine riikliku akrediteerimisasutusena. Akrediteerimistegevused võttis ühing üle Sihtasutuselt Eesti Akrediteerimiskeskus. Nimetatud muudatusega seoses on alates sellest kuupäevsat ühingu nimi Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja  Akrediteerimiskeskus.