Ehitiste riigihangete korraldamise standard EVS 915 on uuenenud

16.06.2020
Alternate Text

Vajadus standardi uustöötluse järele on tingitud pärast standardi esmatöötluse jõustumist õiguskeskkonnas toimunud muudatustest: 2014. aastal jõustusid uued Euroopa Liidu riigihangete direktiivid, 2015. aastal ehitusseadustik (EhS) ning 2017. aastal uus riigihangete seadus (RHS).

Võrreldes 2012. aastal jõustunud standardiga on standardi EVS 915 uustöötluse puhul tegemist standardisarjaga, mis koosneb kahest osast. Standardisarja osa 1 käsitleb ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamist ning osa 2 käsitleb ehitustööde riigihangete korraldamist. Ehitiste projekteerimise riigihangete ja ehitustööde riigihangete käsitlemine standardi eri osades võimaldab paremini keskenduda mõlema protsessi eripäradele. Sõltumata sellest on asjakohane standardisarja mõlemat osa käsitleda ühtse tervikuna, sest ehitise kvaliteedi olulisimaks eelduseks on kvaliteetse ehitusprojekti olemasolu ning ehitustöö käigus tuleb ellu viia lahendused, mis on ette nähtud ehitusprojektiga. Standardisarja mõlemas osas esitatud soovituste ja juhiste järgimine on eelduseks, et saavutada funktsionaalne, esteetiline ja ekspluatatsioonis kestlik ehituslik keskkond.

Standardite eesmärk on anda soovitusi ning juhiseid ehitiste projekteerimise riigihangete tõhusamaks korraldamiseks ja hangete korraldamise praktika ühtlustamiseks. Standardid väljendavad head tava. Standardite juhiste järgimine ei ole kohustuslik, kuid selleks, et vältida praktikas harjumuseks saanud vigasid, on standardite järgimine soovitatav igale isikule, kes soovib tellida ehitiste projekteerimise teenust ja muid ehituskonsultatsiooniteenuseid.

Standardite sarja on võimalik soetada endale meie e-poe kaudu:
EVS 915-1:2020 “Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 1: Ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine”
EVS 915-2:2020 “Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 2: Ehitustööde riigihangete korraldamine”