Juhendid ja vormid

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juhendid ja vormid

Alusfaili kasutamise videojuhist vaata Youtube'i keskkonnas:

Standardi alusfaili kasutamise juhis

Komiteede tööd tutvustavat videot vaata Youtube'i keskkonnas:

EVS standardimiskomitee

Koostamisettepanekute vormid:

Komiteede tööga seotud näidised:

Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide juhendeid: